Як скласти положення про оплату праці

Як скласти положення про оплату праці

Положення про оплату праці є локальним актом конкретного підприємства. У положенні, як правило, докладно описуються такі процеси, як оплата праці, особливості обчислення та виплати заробітної плати, а також містяться норми про систему преміювання. Розробка та затвердження положення не є обов’язковими, оскільки більшість норм, що регулюють це питання, заздалегідь включені в правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, або безпосередньо до трудового договору. Проте, якщо перед вами стоїть мета систематизувати інформацію про оплату праці в одному локальному акті, скласти це положення буде дуже корисно.

Інструкція

  1. Перший розділ Положення про оплату праці іменується «Загальні положення» або «Основні положення». У цьому розділі міститься інформація загального характеру.

    У першому розділі доцільно вказати: закони, підзаконні акти, локальні акти, на підставі яких здійснюється правове регулювання процесу оплати праці; особа або декількох осіб, призначених відповідальними за обчислення заробітної плати, а також за преміювання. Також тут рекомендується позначити коло працівників, які підпадають під дію цього положення.
  2. Другий розділ називається «Заробітна плата». Відповідно в ньому детально розгляньте порядок формування, нарахування та виплати заробітної плати співробітникам. Вкажіть систему оплати праці, розмір заробітної плати залежно від кваліфікації працівника, місце та строк виплати, правила ознайомлення працівника з розрахунковим листком і вимоги до його форми. Якщо у вашій організації суми виплат залежать від норм праці, також пропишіть їх в даному розділі.
  3. Третій розділ «Порядок преміювання». У цьому розділі варто помістити інформацію про види премій, розмірах, необхідних показниках, досягнення яких передує їх виплаті. Також вказується коло працівників, на яких поширюються положення про преміювання і терміни виплати передбачених премій.
  4. Четвертий розділ «Інші умови». Опишіть тут питання не зачеплені в інших розділах в силу своєї специфіки, наприклад: виплата заробітної плати при знаходженні в декреті, при втраті годувальника, при виході на пенсію і т.д.
  5. П’ятий розділ «Прикінцеві положення» присвячений, як правило, питанням вступу складається положення в силу. Тут вказується відповідальна особа та місце зберігання даного документа, а також інша важлива інформація.
  6. Положення про оплату праці затверджується керівником організації, про що робиться відповідна відмітка. Після того як положення розроблено і затверджено, необхідно ознайомити кожного працівника з його змістом під підпис.

Зверніть увагу

Варто пам’ятати, що Трудовий кодекс РФ не передбачає суворих вимог до Положення про оплату праці. Однак перед початком роботи все-таки має сенс звернути увагу на зміст глав 20 і 21 цього кодексу. Зазначені глави допоможуть вам визначитися з тим, які саме питання слід включити і розглянути в положенні.