Як скласти положення про відділ


 

Багато хто, навіть не дуже великі підприємства мають у своїй структурі підрозділи або відділи, співробітники яких виконують певні однотипні функції, вирішуючи при цьому завдання, що стоїть перед цим підрозділом. Положення про відділ — локальний нормативний акт, в якому закріплені функції, права та обов’язки даного конкретного відділу і його співробітників.Інструкція

  1. Положення про відділ регламентує його щоденну роботу і визначає порядок оцінки, контролю та прийняття її результатів, а також відповідальність працівників цього підрозділу. Підставою для положення про відділ служить типовий документ, що регламентує роботу подібних служб в даній конкретній галузі. Як правило, розробляється положення керівником структурного підрозділу або групою його фахівців, узгоджується з бухгалтерією, юристами і кадровиками, а затверджується керівником підприємства.
  2. Положення про відділ оформляйте відповідно до ГОСТ Р 6.30-2003. Для титульного листа бланком вашого підприємства, на якому має бути відображено не тільки повне найменування вашої організації, але і, якщо є, найменування вищестоящої. Напишіть на ньому також назва структурного підрозділу, реєстраційний номер документа, грифи погодження та затвердження, заголовок документа.
  3. Продумайте основні розділи, які повинні бути відображені в структурі даного документа. Зазвичай, у ній даються загальні положення, перераховуються завдання та функції відділу, права та обов’язки співробітників. Завершити текст слід заключними, узагальнюючими положеннями.
  4. У загальних положеннях відобразіть статус підрозділу, його підпорядкованість і місце в загальній структурі підприємства. В ньому має бути прописаний порядок призначення та зняття керівника, його заміщення на час хвороби і відпустки. Тут же перерахуйте порядок зарахування і звільнення співробітників.
  5. Перерахуйте зміст завдань, які стоять перед відділом, сформулюйте основні напрями його діяльності. У розділі функції докладно опишіть діяльність відділу, зони відповідальності і ступінь самостійності підрозділу в прийнятті управлінських рішень.
  6. Складіть перелік прав і обов’язків, якими необхідно володіти співробітникам даного підрозділу для того, щоб вирішувати проставлені перед ними завдання.
  7. Окремими пунктами визначте порядок дій керівника відділу і його співробітників. Перерахуйте ті позиції, за які несе персональну відповідальність керівник, і ті, де відповідальність — колективна. Вона повинна бути диференційована залежно від займаних посад і, відповідно, від посадових обов’язків. Визначте кваліфікаційні вимоги до посади керівника та іншим посадам, відповідно до штатного розкладу.
  8. У висновку відобразіть порядок взаємодії даного відділу з іншими структурними підрозділами вашого підприємства і умови, що забезпечують його діяльність — наявність і кількість комп’ютерів, оргтехніки, телефонів і т.п.