Як скласти положення

Як скласти положення

Положення — локальний правовий акт, який регулює правила організації та роботи структурного підрозділу, наприклад, управління, відділу, служби, бюро. Положення може визначати порядок здійснення будь-якого виду діяльності, зокрема, охорони праці, оплати праці, проведення атестації. Мета створення становища — розмежувати функції, повноваження і відповідальність підрозділів або врегулювати будь-яку сферу діяльності. Положення має чітку структуру, складається з розділів.

Інструкція

 1. Вкажіть реквізити положення: найменування організації, ким і коли затверджено, його порядковий номер, буквено-цифровий код, заголовок (про кого, про що).
 2. У преамбулі містяться причини, підстави і цілі створення документа.
 3. Розділ 1 містить загальні положення про відділ: його місце в структурній схемі організації, ким і коли створений, якими нормативними документами керується у своїй діяльності.
 4. Розділ 2 визначає структуру та підпорядкованість всередині відділу, посадовий і чисельний склад.
 5. Розділ 3 закріплює мети створення та напрями діяльності.
 6. Розділ 4 деталізує функції підрозділу.
 7. Розділ 5 — права і відповідальність.
 8. Розділ 6 — службові зв’язки. Тут вкажіть з якими підрозділами і з яких питань відбувається взаємодія відділу.
 9. Вказати і розробити необхідні програми: зразки та бланки документів, таблиці значень, показники.
 10. Узгодьте проект зі службами, яких стосується виконання положення.
 11. Прийміть керівником організації, завірте печаткою.
 12. Введіть у дію окремим наказом, де вкажіть дату початку та строк дії.

Корисні поради

До положенню рекомендується прикласти листок ознайомлення осіб, які ним керуються.