Як скласти пояснювальну записку бухгалтерську

Як скласти пояснювальну записку бухгалтерську

Пояснювальна записка є одним з найважливіших елементів ведення річної бухгалтерської звітності. У ній повинна міститися інформація про діяльність організації, яка не описується в інших звітних документах. Інформація в записці допомагає скласти повну картину про стан організації в фінансовому плані і про результати її діяльності за визначений звітний період.

Інструкція

  1. Нормативно структура бухгалтерської записки не встановлена, тому організація має право розробити її самостійно. Однак цей документ більш змістовний, ніж звіт про прибуток і збитки.
  2. У пояснювальній записці доцільно буде групувати всі дані по декількох напрямках. Наприклад, окремим блоком інформації можуть йти загальні відомості, відомості про виробництво та реалізацію, матеріальне забезпечення, перспективи тощо Також можна групувати інформацію в залежності від виду діяльності, що здійснюється організацією.
  3. Окремим пунктом відображається обов’язкова інформація, яку вимагають відповідні нормативні акти з бухобліку (Федеральний закон № 129-Ф3 «Про бухгалтерський облік»), але тільки якщо вона не вказана в інших звітних документах.
  4. Вкажіть відомості про організацію, а саме основні види її діяльності, чисельність співробітників і склад виконавчих органів компанії. Організація, яка має дочірні та залежні підприємства, вказує всі адреси і назви, а також напрями їх діяльності.
  5. Опишіть всі доходи і витрати організації, а саме обсяги продажів, витрати обігу, склад резервів майбутніх витрат і склад позареалізаційних доходів і витрат.
  6. Вкажіть підсумки розгляду річної звітності і розподілу чистого прибутку.
  7. Вкажіть інформацію про нематеріальні активи і відповідних зобов’язаннях. Вкажіть всі позики і кредити, а також терміни погашення заборгованостей по основних позиках. Якщо ж організація-позичальник не виплатила вам необхідні суми, то потрібно відобразити інформацію про недоотримані кошти. Позначте всі зобов’язання в іноземній валюті з зазначенням курсових одиниць і офіційного курсу Банку РФ, який діяв під час складання даної звітності.
  8. В інших відомостях вказується інформація з діяльності, що припиняється, вартість активів і зобов’язань організації, які будуть погашатися під час закриття підприємства, а так само всі факти господарської діяльності, в яких існує будь-яка невизначеність.