Як скласти пояснювальну записку до балансу


 

Після підбиття підсумків з бухгалтерського балансу необхідно скласти пояснювальну записку, яка відобразить внесені відомості та інформацію про фінансово-господарської діяльності підприємства. Даний документ заповнюється на підставі вимог, зазначених у п.4 ст.13 Федерального закону № 129-ФЗ від 21.11.1996 року.


Інструкція

  1. Розробіть структуру і порядок надання відомостей в пояснювальній записці до балансу. Справа в тому, що типової форми даного документа немає, тому вона повинна бути прийнята на підприємстві в тому вигляді, який найкращим чином розкриє інформацію про підприємство.
  2. Почніть з вказівки відомостей про підприємство. В п.13 ПБУ 4/99 зазначено, що в обов’язковому порядку повинен бути зазначений юридична адреса компанії, основні види діяльності, середньорічна чисельність працівників, а також посада і ПІБ членів контрольних та виконавчих органів фірми. Якщо є дочірні та залежні організації, то зазначається також їх адресу і вид діяльності. Якщо підприємство є акціонерним товариством, то розкривається інформація за випущеними і оплаченим акціях.
  3. Вкажіть інформацію про облікову політику. Розкрийте способи ведення бухгалтерського обліку, а також поясніть все відступу від правил, які були використані на підприємстві.
  4. Надайте відомості про окремі активи і зобов’язання. До них відносять основні засоби, матеріально-виробничі запаси, нематеріальні активи, податкові та кредитні зобов’язання і фінансові вкладення.
  5. Розкрийте інформацію про доходи та витрати підприємства. Тут зазначаються відомості про обсяги продажів за видами діяльності і ринків збуту, розшифровується складу інших витрат і доходів, а також наводяться дані про надзвичайні ситуації господарської діяльності.
  6. Наведіть іншу інформацію, яка вплинула на діяльність підприємства в звітному періоді. Після цього необхідно виконати аналіз фінансового стану організації. Позначте основні показники діяльності, приведіть коротку характеристику та вкажіть на чинники, які вплинули на фінансовий результат.