Як скласти професіограму

Як скласти професіограму

Професіограма — це документ, що встановлює внутрішні і зовнішні фактори праці, умови праці, опис об’єктивних і суб’єктивних його характеристик. Професіограми пишуться з різними цілями. Ті, які спрямовані на з’ясування причин збоїв у виробництві, або на вдосконалення систем, під силу тільки вузьким фахівцям. Професіограми ж з області психології праці більш зрозумілі широкому колу людей і доступні для складання.

Вам знадобиться

Номенклатура професій
Зміст професії
Вимоги професії
Інформація про отримання професії

Інструкція

  1. Складіть загальну характеристику професії. Вкажіть назву по офіційно прийнятої номенклатурі. Опишіть її суспільну значимість, потреба в даній професії. Вкажіть необхідну освіту і діапазон кваліфікації (розряди, класи і т.д.), а також перспективи кар’єрного просування.
  2. Опишіть трудовий процес: дайте відповідь на питання, що є змістом праці, на що спрямована діяльність (предмет праці), якими засобами користуються в процесі праці, які його результати. Охарактеризуйте основні обов’язки, це т.зв. виробнича характеристика професії.
  3. Позначте вимоги професією до працівника: які необхідні загальні та спеціальні знання й уміння, для виконання професійних обов’язків, які вимоги пред’являються до безпомилковості та надійності виконуваних операцій. Обрисуйте потрібне стан здоров’я, фізіологічні особливості людини. Вкажіть, які медичні протипоказання. Опишіть умови праці. Це можуть бути і санітарно-гігієнічні умови (приміщення або відкрите повітря, сидячи, стоячи, шуми, температура); і економічні (оплата праці, пільги, відпустка), і технічні і т.д.
  4. Складіть психологічну характеристику праці. У кожній професії є привабливі і непривабливі сторони, специфічні труднощі, професійні шкідливості, пільги, можливості самовираження різної широти. Крім того, важливими характеристиками буде широта спілкування, його постійність, прямолінійність або опосередкованість.
  5. Складіть психограмму. Це важлива частина професіографічного опису. Психограмма передбачає опис внутрішньої картини праці, можна навіть у вигляді фотографії робочого дня. Опишіть точно всі види діяльності, їх хронометраж протягом дня, важливі події та частоту їх повторення. З цього опису повинна скластися картина, які робочі пози, статистичні або динамічні навантаження під час роботи. Опишіть пред’являються вимоги до працездатності людини, типу мислення, виду пам’яті, відповідальності, самоконтролю, умінню діяти в умовах дефіциту часу і приймати рішення. Викладіть, які ще вимоги на рівні психічних процесів можуть бути (до емоційності, мови, мотивації, досвіду, інтелекту, морально-психологічної стійкості, рис характеру).
  6. Вкажіть відомості про можливість отримання професії (навчальні заклади, література про професії).