Як скласти програму аудиту

Як скласти програму аудиту

Аудиторська перевірка має на увазі під собою процедуру проведення незалежного аналізу діяльності організації. Як правило, дана перевірка проводиться у бухгалтерській звітності компанії.

Інструкція

  1. Проаналізуйте ризики компанії, грунтуючись на її попередні даних і результати всіх проведених аналітичних робіт. Потім складіть загальний план для проведення майбутньої аудиторської перевірки, який повинен визначати послідовність дій самого аудитора. Тобто за якими саме напрямами, а також з якою інтенсивністю будете проводити перевірку. Для раціональної постановки задач і найкращого огляду можете використовувати графіки, діаграми або комп’ютерні системи.
  2. Оформіть загальний план перевірки у вигляді таблиці. У ній відобразіть наступні дані: назва об’єкта аудиту, час аудиторської перевірки, ПІБ керівника групи аудиторів, кількість людино-годин, склад учасників аудиторської групи, заплановані види процедур, розрахунок планованого аудиторського ризику, ПІБ виконавця та примітки. У свою чергу, загальний комплекс об’єктів перевірки (або планованих груп робіт) при складанні даного плану може бути наступним: перевірка установчих документів, аудит наявних необоротних активів та основних засобів, перевірка виробничих запасів, оцінка витрат на виробництво, перевірка товарів, аудит витрат на реалізацію , перевірка руху грошових коштів, аудит касових операцій, розрахунки, перевірка позабалансових рахунків, аудит правильності складання документів фінансової звітності та стану наявного бухгалтерського обліку, перевірка правильності складання зведеної звітності та організації податкового обліку.
  3. Проводите перевірку, згідно з раніше розробленим планом. При цьому всі дані по ходу аудиту заносите в комп’ютер. Для цього можете використовувати спеціально розроблену програму для перевірки компанії.
  4. Зверніть увагу, що програма є розвитком раніше складеного плану аудиту та на увазі під собою детальний перелік всіх скоєних аудиторських процедур. У свою чергу, ці роботи необхідні для практичної реалізації вашого плану аудиту. Сама програма потрібна для більш ефективного розподілу діяльності всередині аудиторської групи, а також для контролю проведення перевірки з боку керівників аудиторської фірми.