Як скласти програму робіт

Як скласти програму робіт

Складання програми робіт підприємства — невід’ємні компонент системи планування та управління. Без створення такої системи діяльність будь-якої компанії просто неможлива. Програма робіт являє собою план випуску продукції або надання послуг встановленої номенклатури, асортименту та якості. За своєю суттю — це послідовність і терміни проведення заходів, спрямованих на виконання виробничого плану.

Інструкція

  1. Основою для програми робіт є виробничий план. Почніть складання виробничої програми з економічних розрахунків — визначте номенклатуру, кількість та обсяги продукції, яку необхідно зробити або реалізувати. Визначте обсяги і структуру поставок своєї продукції, суму виручки і прибутку від її реалізації.
  2. Для складання реального виробничого плану використовуйте такі джерела, як централізоване завдання з поставки найважливіших видів продукції, перспективний і чинний портфель замовлень і ті договори, які були укладені та плануються до висновку, дані про кількість товарів, що зберігаються на складі на початок і кінець періоду. Врахуйте різницю в собівартості і оптової ціни продукції підприємства.
  3. Оптимізуйте виробничий план. Для цього використовуйте статистичний аналіз, в якому врахуйте показники виробничої діяльності за кілька останніх років. Для оптимізації застосуйте економіко-математичні методи, такі, як, наприклад, матричне моделювання.
  4. Оптимізація плану дозволить вам скласти реально здійсниму програму робіт підприємства з урахуванням конкретних його можливостей — ресурсів використовуваного обладнання, наявної робочої сили та її кваліфікації, матеріалів з урахуванням реальних умов і обмежень, наявних замовлень та перспективної потреби в даній продукції. Використовуйте ці дані і призначте в програмі терміни виконання та пунктів виробничого плану і тих заходів, які покликані забезпечити його виконання.
  5. Включіть в програму терміни здачі певних етапів, щоб виконання її завжди можна було проконтролювати і, при необхідності, скорегувати.