Як скласти проміжний баланс

Як скласти проміжний баланс

Проміжний баланс є баланс ліквідованої кредитної організації, що складається після закінчення строку для висування вимог кредиторів, який встановлений ліквідаційною комісією у відповідності з усіма необхідними вимогами за Цивільним кодексом Російської Федерації. Крім цього, такий баланс містить відомості про майно ліквідованої кредитної організації, спеціальний перелік пред’явлених вимог кредиторами, а також результати їх роботи по даному підприємству.

Інструкція

  1. Проміжний баланс складається необхідним правилам ведення бухгалтерського обліку та звітності. Він характеризує фінансове і майнове становище юридичної особи (всі активи і пасиви) за їх станом на ту дату, коли закінчується термін пред’явлених вимог кредиторів.
  2. Відповідно до Закону про бухгалтерський облік при ліквідації фірми, для забезпечення достовірності всіх даних бухгалтерського обліку та звітності, ліквідаційна комісія повинна провести інвентаризацію зобов’язань та майна юридичної особи. У цьому випадку всі дані перевіряються і документально підтверджуються, потім проводиться їх стан і оцінка.
  3. Крім цього, для складання проміжного балансу використовуються достовірні дані останнього бухгалтерського балансу, який був складений напередодні затвердження рішення ліквідації фірми.
  4. В обов’язковому порядку до проміжного балансу додаються повний перелік майна ліквідованого підприємства, а також перелік усіх кредиторів та їх вимог, які були враховані в розмірі, визнаному самої ліквідаційною комісією.
  5. Всі вимоги кредиторів враховуються тільки в тому розмірі, який був визнаний ліквідаційною комісією, на підставі документації, що підтверджує наявність зобов’язань фірми і їх розмір. Цими документами є договір, який був укладений даним підприємством, рішення судових органів та інші документи (цінні папери, векселі, платіжні доручення).
  6. У тому випадку, якщо ліквідаційної комісія була не згодна з сумою вимоги кредиторів, то в проміжному балансі буде відображатися та сума вимоги, яка була прийнята ліквідаційною комісією.
  7. Зобов’язання ліквідованої компанії, по яких не були пред’явлені вимоги в конкретно встановлений термін також відображаються у відповідних рахунках проміжного балансу.