Як скласти протокол місця події

Як скласти протокол місця події

Оглядом місця події визнається оперативно-слідче захід, спрямований на виявлення, первинне дослідження і фіксацію слідів злочину. Огляд місця події дозволяє зробити висновок про механізм вчиненого злочину і в цілому сформувати картину події. Якісно проведений огляд місця події забезпечить успішне проведення подальшого розслідування кримінальної справи.

Інструкція

  1. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації говорить про те, що протокол огляду місця події повинен складатися безпосередньо в процесі проведення огляду або відразу після його завершення і підписується усіма що у ньому особами (слідчим, понятими, експертами, оперативними співробітниками і т.д.). Протокол обов’язково повинен бути оформлений у письмовому вигляді. До нього можуть бути включені відеозаписи, фотографії, звукозапису та інші засоби фіксації, отримані в процесі огляду.
  2. Протокол огляду місця події умовно можна розбити на вступну, описову і заключну частини. У вступній частині протоколу вкажіть місце, дату і точний час його проведення, посада й прізвище слідчого, дані всіх інших учасників огляду (понятих, експертів тощо), заснування його проведення (наприклад, повідомлення про злочин), погодні умови на момент його проведення та умови освітленості. Після цього зробіть в протоколі позначки про роз’яснення прав зрозумілим і експерта — вони повинні запевнити даний факт своїми підписами.
  3. Далі слід основна частина протоколу, в якій повно і об’єктивно, але без зайвої деталізації, уникаючи двозначних виразів, відобразіть весь хід даного заходу і коротко опишіть виявлені докази. Опис повинен давати достатнє уявлення обстановки, щоб у разі необхідності його можна було повністю відтворити. Всі скоєні в ході огляду дії фіксуйте в тій послідовності, в якій вони відбувались. Обов’язково вказуйте факт застосування технічних засобів (якщо вони застосовувалися) і спосіб фіксації та упаковки речових доказів.
  4. У заключній частині протоколу огляду зафіксуйте час його закінчення, ще раз окремо перерахуйте всі вилучені речові докази та додатки до протоколу (схеми, дактилоскопічні плівки, відбитки слідів і т.д.), внесіть заяви і зауваження (якщо вони є) від беруть участь осіб по приводу складання протоколу і проведеного огляду. Після цього протокол повинен бути підписаний усіма особами, що брали участь в його проведенні.