Як скласти психолого-педагогічну характеристику

Як скласти психолого-педагогічну характеристику

Складання психолого-педагогічних характеристик — важливий момент у роботі педагогів і психологів з конкретним учням. Цей документ дозволяє підвести підсумки роботи з дитиною, його обстеження, грамотно викласти результати обстежень, спостережень, а крім того, дати практичні рекомендації щодо подальшого розвитку дитини для всього оточення — педагогів, батьків.

Інструкція

  1. Напишіть заголовок «Психолого-педагогічна характеристика» по центру рядка, на наступному рядку вкажіть, на кого вона складена: прізвище, ім’я та по батькові учня.
  2. Вкажіть порядково відомості про дитину — дату народження, клас, навчальний заклад, в якому навчається дитина, домашню адресу і телефон, а також прізвища, імена та по батькові батьків. Останнє знадобиться для інших фахівців, які, можливо, не близько контактують з родиною.
  3. Опишіть загальне враження про дитину, який його зовнішній вигляд, поведінка в ситуації обстеження, спілкування.
  4. Вкажіть відомості про сім’ю дитини, найближчому соціальному оточенні і рівні актуального розвитку дитини.
  5. Опишіть особливості психофізичного розвитку — рівень працездатності, розвитку великої і дрібної моторики, зорово-просторових орієнтацій, сприйняття, особливості уваги, пам’яті і мислення, на підставі проведеного обстеження.
  6. Разом з учителем або на підставі його даних проаналізуйте рівень сформованості навчальних навичок. Відзначте, наскільки знання, уміння і навички відповідають вимогам програми. Позначте існуючі труднощі навчального характеру в математиці, читання і писання. Якщо немає виражених труднощів у навчанні, описуйте навчальну діяльність за параметрами: успішність, рівень знань, кругозір, начитаність, розвиток мовлення, інтерес до навчання, що виявляються здібності в навчанні, здатність до навчання.
  7. Опишіть особистісні особливості учня. Вкажіть спрямованість позанавчальних інтересів, здатності до якого-небудь виду діяльності, якщо є. Позначте виражені особливості темпераменту і характеру, які проявляються в навчальній діяльності — працездатність, рухливість, товариськість, старанність, активність.
  8. Позначте емоційно-поведінкові особливості — рухливість емоційної сфери, загальний емоційний фон, як складаються стосунки з колективом, вчителями, батьками, які проблеми існують.
  9. На підставі наведених фактів зробіть загальні психолого-педагогічні висновки про причини наявних проблем у поведінці, навчанні або відносинах. Вкажіть конкретні шляхи подолання труднощів. Дайте рекомендації іншим фахівцям, батькам по подальшій взаємодії, корекційної або педагогічної роботи.
  10. Підпишіть самі і завірте характеристику у керівника, проставте дату та печатку установи.