Як скласти рахунок бухгалтерський

Як скласти рахунок бухгалтерський

Бухгалтерський рахунок має на увазі під собою облікову позицію, відображену в бухгалтерському обліку. Даний рахунок призначений для постійного обліку пересування кожної конкретної групи засобів у грошовому вираженні.

Інструкція

  1. Використовуйте для відкриття або ведення бухгалтерського рахунку спеціальну бухгалтерську програму. Вона повинна бути передбачена в кожній організації.
  2. Визначте який рахунок ви будете складати. Всі бухгалтерські рахунки поділяються на: пасивні, активні і активно-пасивні.
  3. Зробіть таблицю і розділіть її на дві сторони: дебет і кредит. Відобразіть в бухгалтерському рахунку всі господарські операції, які були зроблені за кожен день роботи підприємства. Адже саме бухгалтерський рахунок буде документом зберігання інформації, яку в результаті необхідно буде прикладати до інших бухгалтерським документам. Для цього створіть окремі рахунки для кожного конкретного об’єкта фірми.
  4. Занесіть і згрупуйте в бухгалтерський рахунок майно компанії. При цьому класифікуйте його: за джерелами освіти, з розміщення і складу, за якісними і однорідним ознаками, виражені в натуральних, грошових чи трудових вимірниках.
  5. Пам’ятайте, що операції, які були зроблені з боку компанії, записуються на бухгалтерських рахунках у міру їх накопичення. У свою чергу, кожну з них можете записати окремо, але в тому випадку, якщо однорідних операцій було декілька, то можете їх звести в накопичувальні або групові відомості (згідно з первинними документами). Таким способом ви зможете скоротити кількість записів на наявних рахунках.
  6. Відкрийте окремий рахунок для кожного виду майна, операції, а також зобов’язання. Потім надайте рахунками найменування, цифрові номери і прикріпіть ці дані до кожної статті бухгалтерського балансу.
  7. Робіть подвійну запис. Адже кожна операція повинна бути відображена двічі: у дебеті якогось одного рахунку і, одночасно, в кредиті іншого — взаємопов’язаного рахунку в однаковій сумі. Подібна запис може вказуватися по-різному, а також залежати від форми бухгалтерського обліку.