Як скласти реферат

Як скласти реферат

Відомо, що кожен студент або школяр зустрічався з проблемою: як скласти реферат? Реферат — це письмова доповідь чи виступ з певної теми, в якому наводиться і узагальнюється інформація з декількох джерел. На даний час існує два основні підходи при створенні реферату — класичний і інноваційний, відмінність лише в тому, з яких джерел використовується інформація. Для класичного способу — це різні паперові носії, а для інноваційного — інформація береться в електронному вигляді. Переваги використання інформації, взятої з електронних джерел, очевидні: працювати з нею набагато простіше і зручніше. Отже, як же скласти реферат?

Інструкція

 1. Основними етапами роботи над рефератом вважаються:

  1. Вибір теми. Тематика реферату в більшості випадків визначається викладачем. Але перш ніж почати працювати, вирішите і обговоріть з керівником, яку проблему ви б хотіли глибоко вивчити.

  2. Підбір і вивчення літератури з обраної теми (повинно бути не менше 8-10 різних джерел).

  Джерелами можуть бути статті, брошури, монографії, матеріали періодичної преси і т.д.

  3. Обробка і систематизація інформації. На цьому етапі окреслюється план головної частини реферату. Кожній вивченої проблеми приділяємо свою главу, глави варто розбивати на параграфи.

  4. Написання реферату.
 2. Структура реферату:

  • Титульний аркуш.

  • Зміст. У ньому послідовно приводяться глави і параграфи реферату з позначенням номерів сторінок.

  • Введення. Тут ви формулюєте суть досліджуваної проблеми, її актуальність, вказуєте цілі і завдання роботи, також даєте короткий огляд використаної літератури.

  • Більшість. Вона присвячена безпосередньо розкриття теми роботи. Якщо при роботі ви зустрічаєтеся з тим, що немає єдиної думки на досліджувану проблему, то тут необхідно привести найбільш цікаві точки зору різних авторів і дати свою оцінку. Кожна глава, з описом певної проблеми, повинна бути логічним продовженням попередньої. Кінець кожного розділу слід завершити коротким висновком.

  • Висновок повинен бути чітким і коротким. У ньому наводиться підсумковий висновок по реферату, а також вказується в якому обсязі й наскільки ефективно виконані поставлені завдання.

  • Список літератури — це список використаних різних джерел із зазначенням їх повних бібліографічних даних.

Зверніть увагу

Пам’ятайте про основні вимоги до складання реферату:

• обсяг 6-12 сторінок

• логічність у поданні матеріалу

• дотримання абзаців

• ясність і грамотність викладу

• список використаної літератури слід приводити в певній послідовності: спеціальна література — навчальна література — періодична преса.