Як скласти річний баланс

Як скласти річний баланс

Річний баланс складається на підставі бухгалтерських розрахунків, даних балансу за попередній період та інвентаризації. Кожна стаття в сукупності з іншими повинна відображати реальні дані, що досягається за допомогою єдиних принципів оцінки та ведення бухгалтерського обліку. Якщо ці умови не дотримуються, то дані можуть відображатися невірно і складання балансу буде марною тратою часу, тому що він в результаті не зійдеться.

Вам знадобиться

Провести інвентаризацію, коригування і закрити рік.

Інструкція

  1. До складання річного балансу необхідно закрити рік в бухгалтерському обліку після того, як будуть відображені повністю всі фінансові та господарські операції, а також нараховані податки і виведений фінансовий результат останнього місяця. Закриття року зводиться до реформації, яка полягає в обнулення деяких рахунків і обов’язковому закриття рахунків обліку фінансових результатів та реалізації. До таких рахунків відносяться: рахунок «Продажі» № 90, рахунок «Інші доходи і витрати» № 91, рахунок «Прибутки та збитки» № 99. До закриття цих рахунків перевіряються залишки, і проводиться виявлення можливих помилок, які слід виправити за допомогою коригувань на останню звітну дату. І тільки після цього можна складати річний баланс.
  2. Показники про окремі доходи, витрати, господарські операції та зобов’язання наводяться відособлено, якщо вони істотні. Ці ж показники можуть наводитися загальною сумою, якщо кожен з них не представляє цінності для зацікавлених у фінансовому положенні і фінансові результати підприємства осіб.
  3. Всі активи та зобов’язання представляються в залежності від терміну погашення на довгострокові і короткострокові активи. Річний баланс заповнюється в тис. руб., Округлення робляться в кожному рядку. Тобто спочатку прораховується сума залишків по всіх рахунках, а потім кожна сума ділиться на 1000. Дата складання річного балансу повинна дорівнювати даті, яка слідує за останньою датою звітного періоду.
  4. У рядках, де відсутні значення або вони рівні нулю, потрібно поставити прочерк. Вся дебіторська і кредиторська заборгованість, а також інші зобов’язання, сума яких виражається в іноземній валюті і оплачується в рублях за курсом, встановленим договірними угодами, або за офіційним курсом перераховується у національну валюту і відображається у річному балансі. У дебіторської заборгованості суми, за якими термін позовної давності минув, не враховуються і не визнаються ті борги, які неможливо стягнути. Ці суми відносяться до інших витрат організації.
  5. Підприємство зобов’язане надати річну звітність кожному засновнику або акціонеру організації.

Зверніть увагу

У результаті округлень кожної суми в балансі, загальний підсумок може мати розбіжність в 1-3 тисячі рублів.

Корисні поради

Помилитися в складанні річного балансу може навіть досвідчений бухгалтер, тому зіставити і перевірити ще раз підрахунки необхідно кілька разів.