Як скласти рівняння реакції

Як скласти рівняння реакції

Реакцією називається перетворення одних хімічних речовин в інші. А формула їх запису за допомогою спеціальних символів і є рівняння цієї реакції. Існують різні типи хімічних взаємодій, але принцип запису їх формул однаковий.

Вам знадобиться

періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Інструкція

  1. У лівій частині рівняння записуються вихідні речовини, які вступають в реакцію. Вони і називаються реагентами. Запис проводиться за допомогою спеціальних символів, якими позначається кожна речовина. Між речовинами-реагентами ставиться знак «плюс».
  2. У правій частині рівняння записується формула отриманого одного або декількох речовин, які називаються продуктами реакції. Між лівою і правою частинами рівняння замість знака рівності ставиться стрілка, яка вказує напрямок реакції.
  3. Після запису формул реагентів і продуктів реакції необхідно розставити коефіцієнти рівняння реакції. Це робиться для того, щоб, згідно закону збереження маси речовини, число атомів одного і того ж елемента в лівій і правій частинах рівняння залишалося однаковим.
  4. Щоб правильно розставити коефіцієнти, необхідно розглянути кожне з речовин, що вступають в реакцію. Для цього береться один з елементів і зіставляється кількість його атомів зліва і справа. Якщо воно різне, то потрібно знайти число, кратне числах, що позначає кількість атомів даної речовини в лівій і правій частинах. Потім це число ділиться на кількість атомів речовини у відповідній частині рівняння, і виходить коефіцієнт для кожної з його частин.
  5. Оскільки коефіцієнт ставиться перед формулою і відноситься до всіх речовин в неї входять, то наступним кроком буде зіставлення отриманих дані з кількістю іншої речовини, що водить до складу формули. Це здійснюється за такою ж схемою як і з першим елементом і з урахуванням уже наявного коефіцієнта для всієї формули.
  6. Після того як розібрані всі елементи формули, проводиться остаточна перевірка відповідності лівої і правої частин. Тоді рівняння реакції можна вважати завершеним.

Зверніть увагу

У рівняннях хімічних реакцій не можна переставляти місцями ліву і праву частини. В іншому випадку вийде схема зовсім іншого процесу.

Корисні поради

Кількість атомів як окремих речовин-реагентів так і речовин, що входять до складу продуктів реакції, визначається за допомогою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва