Як скласти штатний розклад підприємства

Як скласти штатний розклад підприємства

На кожному підприємстві кадрова служба становить штатний розклад для даної організації. Даний документ вміє уніфіковану форму, затверджену постановою Держкомстату Росії № 1 від 05.01.2004 року. Заповнений бланк засвідчується наказом про затвердження штатного розкладу.

Вам знадобиться

- Структура підприємства;
- Документи організації;
- Бланк штатного розкладу;
- Відомості про суми окладу;
- Друк компанії;
- Наказ про вступ в силу штатного розкладу;
- Трудовий Кодекс РФ.

Інструкція

  1. У шапці документа вкажіть повне найменування підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, якщо організаційно-правова форма компанії — індивідуальний підприємець. Впишіть код фірми відповідно до Класифікація підприємств та організацій.
  2. Напишіть фактичну дату складання штатного розкладу. Дайте документу номер. Перш ніж заповнювати табличну частину штатного розкладу, складіть структуру підприємства, в якій вкажіть назви структурних підрозділів та найменування посад, які входять в кожне з них. Коли структура буде готова, почніть вносити посади та структурні підрозділи у документ. Починати слід з адміністративного відділу, бухгалтерії, потім впишіть виробничий відділ, а в останню чергу обслуговуючий персонал.
  3. У першій графі вкажіть назву структурного підрозділу, в третій впишіть назви посад, які входять в даний структурний підрозділ. Другий стовпець призначений проставлення коду структурного підрозділу. Четверта графа передбачає кількість штатних одиниць, тобто кількість співробітників, що працюють на кожній з посад.
  4. У п’ятому стовпці впишіть суму окладу, встановленого для конкретної посади; в шостому, сьомому, восьмому вкажіть відсотки за суміщення, перероблений час, певні умови праці (шкідливість, забруднення тощо). У дев’ятій графі вкажіть загальну суму коштів, що є винагородою за виконання трудової функції за кожною посадою.
  5. Складіть наказ про затвердження штатного розкладу, надайте документу номер і дату. Завірте наказ печаткою організації, підписом керівника компанії.
  6. Номер і дату відповідного наказу впишіть в заповненому бланку штатного розкладу. Вкажіть період, на який затверджено штатний розклад і дату набрання ним чинності відповідно до дати, прописаної в наказі.

Зверніть увагу

Право підпису штатного розкладу мають керівник кадрової служби та головний бухгалтер.