Як скласти сітьовий графік

Як скласти сітьовий графік

Мережевий графік складається у формі схематичного зображення, яке відображає операції і компоненти виробничих процесів. За отриманою структурі видно взаємозв’язку між усіма операціями, їх порядок, а також технологічне розподіл їх виконання. При цьому основними елементами в оформленні мережевого графіка служать «робота» і «подія», зображувані графічно.

Інструкція

  1. Визначте мінімальне, але в той же час допустимий час для виконання всіх необхідних робіт. Це буде тривалість критичного шляху. Складіть для цих цілей матрицю, в якій рядки будуть відповідати початковим подіям, а стовпці стануть відображати завершальні події.
  2. Підпишіть в самому верху колонок їх назви, які визначать зміст графіка: код роботи, тривалість роботи, зміст роботи, початкова подія, завершальна подія, виконавець.
  3. Заповніть отриману матрицю, по рядках. Почніть з першої, проставляючи цифри, що позначають тривалість робіт, що виходять з початкового події та що останнім. Перша робота не повинна мати початкового події та тривалість. Тому не заносьте її в матрицю, а почніть заповнювати схему відразу з 2 роботи.
  4. Занесіть початкове значення, воно буде визначати 1 число місяця. У стовпці, який відображає кінцеві значення, поставте цифру 2 — це 2 число місяця. При цьому вся тривалість дорівнює, як правило, 30 дням. Отже, занесіть число 30 в перший рядок другого стовпця. Далі аналогічним чином заповніть всю матрицю.
  5. Порівняйте всі отримані шляхи і виберіть той, на якому тривалість всіх наявних робіт буде найбільшою. Такий шлях і буде критичним. Саме від робіт, які пролягають на критичному шляху, а також від їх тривалості буде залежати кінцевий період виконання плану. Таким чином критичний шлях буде основою для оптимізації плану.
  6. Побудуйте мережевий графік за твором та реалізації даного процесу. При цьому використовуйте дані отриманої таблиці і матриці. У цьому випадку, якщо тривалість всього критичного шляху не буде відповідати директивному терміну, тоді необхідно проаналізувати отриманий мережевий графік, а потім оптимізувати його за часом.
  7. У тому випадку якщо буде потрібно найбільш короткий період для виконання плану, тоді щоб скоротити його необхідно зменшити тривалість робіт, що пролягають на критичному шляху.