Як скласти скаргу на рішення суду

Як скласти скаргу на рішення суду

Скарга на рішення суду — це процесуальний документ, який складається особами, що у справі (обвинуваченим, потерпілим, цивільним позивачем, відповідачем, або їх представниками) в разі незгоди з прийнятим рішенням суду і наявності в ньому порушень матеріального (неправильно був обраний закон, який підлягає застосування) чи процесуального (порушений порядок ведення судочинства) права.

Інструкція

  1. Існують апеляційна, касаційна і наглядова скарги. Перші дві подаються на рішення суду, які не набрали законної сили, остання на вступило в силу рішення в порядку перевірки правильності його винесення. Апеляційному оскарженню підлягати тільки рішення мирового суду, на всі інші подається касаційна скарга, скарга в порядку нагляду подається на рішення будь-якого суду, що вступило в законну силу.
  2. Складання скарги починаємо з заповнення її «шапки». В ній повинно бути зазначено найменування суду, до якого подається скарга, а також прізвище, ім’я, по батькові, процесуальне становище особи, яка подає скаргу, адреса, за якою він зареєстрований, по можливості контактний телефон. Нижче потрібно написати дані (за вищевказаною списку) інших учасників судового процесу, які також зацікавлені в результаті справи.
  3. Після чого в центрі рядка вкажіть яку саме скаргу ви збираєтеся написати. Потім в довільній формі викласти суть вашого звернення. Намагайтеся уникати складних речень і двозначних виразів. При цьому важливо коротко описати істота раніше розглянутої справи і прийняте по ньому рішення. Далі вкажіть які саме на вашу думку були допущені порушення закону (по можливості зробіть посилання на статті), ким і коли вони були допущені. Якщо до моменту написання скарги з’явилися нові докази, які здатні вплинути на раніше прийняте рішення, обов’язково вкажіть їх, при цьому, по можливості, прикладіть до самої скарги.
  4. Після написання основної частини, висловіть прохання про скасування раніше прийнятого рішення та відновлення порушених прав. Підпишіть готову скаргу, поруч з підписом поставте поточну дату. Скарга повинна бути підписана особою, яка її склала, або його законним представником. Готова Скарга направляється до канцелярії суду, що ухвалив попереднє рішення у справі.

Зверніть увагу

Будь-яке рішення суду може бути оскаржене в терміни, передбачені законодавством Російської Федерації. При пропуску строку оскарження, або не подачі скарги на рішення суду, останнє набирає законної сили.

Корисні поради

Термін оскарження судового рішення (при його пропуску) може бути відновлений. Для цього необхідно подати заяву до суду про його відновлення, при це вказати причини з яких він був пропущений. При визнанні судом причин, зазначених у заяві, поважними, термін оскарження відновлюється.