Як скласти судове рішення

Як скласти судове рішення

Судове рішення — це підсумковий документ у справі, що приймається від імені Російської Федерації, яким суд, який розглядає справу, вирішує спір про право (призначає карне покарання) на основі закону і свого внутрішнього переконання. Судове рішення приймається у вигляді окремого документа негайно після розгляду справи, лише мотивувальна частина рішення може бути складена протягом п’яти днів після прийняття рішення, якщо це необхідно.

Вам знадобиться

комп’ютер, принтер

Інструкція

  1. Порядок складання рішення суду визначений російським законодавством, а саме кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним і арбітражним процесуальним кодексами Російської Федерації. Рішення суду завжди виноситься в письмовій формі і складається з чотирьох основних частин: вступної, описової, мотивувальної та резолютивної.
  2. У вступній частині рішення суду обов’язково вказується час і місце її винесення, найменування і склад суду, який прийняв рішення, також вказуються боку, секретар судового засідання, інші особи, які беруть участь у справі, їх представники, предмет спору. У кримінальному судочинстві (у вироку) вказуються державний обвинувач, потерпілий, захисник, цивільний позивач і відповідач (їх представники), підсудний з усіма даними про нього.
  3. Описова частина судового рішення в цивільному (арбітражному) процесі містить вказівку на вимоги, які заявив позивач, заперечення проти цих вимоги, пояснення інших осіб, які беруть участь у справі. У кримінальному процесі рішення суду (вирок) містить суть пред’явленого обвинувачення, обставини, які уставлені судом у судовому засіданні.
  4. У мотивувальній частині судового рішення вказуються обставини, які встановлені судом в ході судового засідання. Також у ній йде вказівка ​​на визнані судом докази, на яких заснована саме судове рішення, посилання на закони, якими керувався суд при його прийнятті.
  5. У резолютивній частині судового рішення в цивільному процесі вказуються підсумкові висновки суду, а саме: про задоволення позову в повному обсязі або в частині, або про відмову в задоволенні позову, вказується розподіл судових витрат між сторонами, повідомляються строки та порядок оскарження. У судовому рішенні у кримінальній справі (у вироку) зазначаються дані про підсудного, рішення про визнання його винним, або підстави для його виправдання, призначена міра покарання, порядок відшкодування шкоди, пов’язаної з кримінальним переслідуванням (у разі постановлення виправдувального вироку), строки та порядок його оскарження.
  6. Рішення суду приймається в нарадчій кімнаті тим складом суду, який брав участь у розгляді справи. Присутність інших осіб при постановленні вироку неприпустимо і є підставою для його скасування. Прийняте рішення (або його резолютивна частина) оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

Зверніть увагу

У разі незгоди з рішенням суду воно може бути оскаржено особами, зацікавленими у справі (обвинуваченим, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками) протягом десяти діб з дня її отримання. В іншому разі вона набере законної сили.