Як скласти СВОТ аналіз


 

SWOT-аналіз є важливим інструментом, який допомагає виявити позитивні і негативні фактори, що впливають на виробничу діяльність компанії. Цей аналіз дозволить підприємцеві побудувати правильну і грамотну стратегію поведінки, відповідно до умов ринкової економіки.Інструкція

  1. Проведіть оцінку зовнішнього середовища вашої компанії. Вивчіть її ближнє, а потім далеке оточення (можливі постачальники, покупці). Проаналізуйте умови для бізнесу, а також конкуренцію.
  2. Виявити на основі отриманої інформації, можливості та загрози для розвитку вашого підприємства. При цьому необхідно враховувати, що всі ризики і можливості не можуть однаково впливати на фірму, але можуть відбутися в дійсності. Саме тому, намагайтеся приділити особливу увагу тим чинникам, які володіють високою ймовірністю реалізації та великою силою впливу.
  3. Визначте за результатами аналізу внутрішнього середовища компанії її найбільш сильні і слабкі сторони. У свою чергу, внутрішня середа організації включає в себе: маркетинг, фінанси, виробництво, управління, персонал, структуру досліджень і розробок. При цьому її аналіз дозволить вам з’ясувати внутрішній потенціал і конкретні можливості фірми, на які слід розраховувати при досягненні поставлених цілей. Також за допомогою нього ви зможете скоригувати цілі і місію підприємства, вибрати стратегію подальшого розвитку, а також визначити шляхи її реалізації.
  4. Проведіть аналіз потенціалу компанії, в тому числі його підрозділів, обладнання, яким вона володіє, стану фінансів і служби маркетингу. Разом із загальним аналізом необхідно визначити, якою є конкурентна позиція вашого бізнесу, чи відповідає його положення стратегії розвитку, а також обраним цілям.
  5. Порівняйте вашу компанію з її головними конкурентами по основним факторам успішного розвитку. Це допоможе вам виявити всі сильні і слабкі позиції підприємства. Проаналізуйте більш докладно наступні показники: маркетинг підприємства, фінансові можливості, систему виробництва та управління.
  6. Встановіть зв’язки, що визначають взаємодію між розглянутими сторонами компанії. Для цього використовуйте спеціальну матрицю SWOT-аналізу. Розгляньте всілякі парні комбінації і виділіть основні з них, які потрібно буде врахувати при подальшому формуванні стратегії поведінки вашого підприємства.
  7. Розробіть план стратегічних заходів. Визначте в ньому, що необхідно зробити, щоб використовувати всі можливості і сильні сторони компанії. Вкажіть, як можна поліпшити показники, які є нижчими, ніж у конкурентів. Також відзначте, як можна мінімізувати можливі загрози при реалізації стратегії.