Як скласти SWOT-аналіз

Як скласти SWOT-аналіз

Мета SWOT-аналізу полягає у виборі стратегії і розробки плану її реалізації на основі вивчення сильних і слабких сторін організації чи підприємства, що виходять із зовнішнього середовища можливостей і загроз, а також їх впливу на результативність діяльності підприємства. Проведення SWOT-аналізу передбачає наступні дії: виявлення слабких і сильних сторін підприємства, можливостей і загроз і встановлення зв’язків між ними, які надалі можна буде використовувати при реалізації стратегії.

Інструкція

  1. Вивчіть зовнішнє середовище вашої організації: її близьке і далеке оточення (постачальники, покупці), умови для бізнесу і привабливість галузі.
  2. Складіть на основі аналізу цієї інформації, перелік можливостей і загроз для вашого підприємства. Врахуйте, що не всі можливості і загрози однаково діють на підприємство і можуть бути реалізовані в дійсності. Тому, особливу увагу приділіть тим, які мають високу ймовірність реалізації і велику силу впливу. Саме їх необхідно залишити для подальшого аналізу.
  3. Визначте в ході аналізу внутрішнього середовища підприємства його сильні і слабкі сторони. Внутрішнє середовище підприємства включає: маркетинг, виробництво, фінанси, управління, персонал, систему досліджень і розробок. Аналіз її дозволяє з’ясувати той внутрішній потенціал і ті можливості, на які варто розраховувати при досягненні цілей, уточнити цілі і місію організації, вибрати стратегію розвитку та визначити шляхи її реалізації. Це означає, що аналіз потенціалу передбачає не тільки вивчення структури підприємства, його відділів, обладнання, яким вона має, рівня персоналу, стану фінансів або служби маркетингу і т.п. Разом із загальною оцінкою, потрібно визначити яка конкурентна позиція вашого підприємства, чи відповідає його потенціал стратегії розвитку і вибраним цілям, в чому полягає його сила і слабкість і на що потрібно звернути найпильнішу увагу.
  4. Для оцінки сильних і слабких сторін підприємства порівняйте його з головним конкурентом по ключових чинниках успіху, проаналізувавши докладно такі показники, як маркетинг підприємства, його фінансові можливості, виробництво, система управління та персонал.
  5. Кожен фактор оцініть за десятибальною шкалою за ступенем важливості і за п’ятибальною шкалою за силою впливу на успіх організації. Максимальна оцінка відповідає найбільшою важливості фактора і силі впливу на успіх. Результат знаходять як добуток значення важливості на оцінку сили впливу на успіх (Р = В * СВ).
  6. Далі визначте місце, яке зайняв кожен фактор за результатами ранжирування. Перше місце відповідає найбільшому результату, останнє — найменшому. Для подальшого розгляду залиште перші 8-10 чинників, що мають найбільший результат, так звані «мінімальні» чинники успіху.
  7. Після того як складено перелік можливостей і загроз, що впливають на підприємство, його сильних і слабких сторін, встановлюють зв’язки, що визначають взаємодії між ними за допомогою матриці SWOT.

    Розгляньте можливі парні комбінації на кожному з чотирьох внутрішніх полів матриці і виділіть ті, які повинні бути враховані при подальшій розробці стратегії поведінки вашої організації.
  8. Аналізуючи результати методу SWOT, роблять остаточний вибір стратегії розвитку і розробляють план стратегічних заходів, у якому визначають, що треба зробити, щоб використати можливості і свої сильні сторони, як поліпшити показники, які виявились нижчими, ніж у конкурента, і мінімізувати наслідки від загроз при реалізації стратегії.

Корисні поради

«SWOT» — strength — сила, weakness — слабкість, opportunities — можливості, threats — загрози.