Як скласти тео


 

Техніко-економічне обгрунтування являє собою документ, який містить в собі аналіз доцільності створення якогось певного продукту або послуги. Він дозволяє визначити інвесторам, чи варто їм вкладати власні гроші в запропонований бізнес-проект.


Інструкція

 1. Використовуйте наступну структуру при складанні техніко-економічного обгрунтування:

  — вихідні дані та умови;
  - Особливості ринку і потужність компанії;
  - Матеріальні чинники виробничої діяльності;
  - Місцезнаходження фірми;
  - Проектно-конструкторські документи;
  - Відомості про організацію підприємства і накладних витратах;
  - Трудові ресурси;
  - Прогнозування термінів здійснення даного проекту;
  - Фінансово-економічний аналіз проекту.

 2. Напишіть загальні дані про проект, тобто загальний задум у техніко-економічному обгрунтуванні. Вкажіть місце розміщення та учасників бізнес-проекту. Потім складіть коротку характеристику для тієї галузі діяльності, до якої належить даний проект. Далі проведіть аналіз попиту і пропозиції і оцініть ємність ринку. Після цього виявите основних потенційних споживачів продукції (послуг), а також основних конкурентів.
 3. Напишіть обгрунтування обраного регіону для розміщення проекту з позиції кон’юнктури ринку. Наведіть основні параметри в ТЕО: вид і номенклатуру продукції (послуг), обсяг послуг підприємства.
 4. Вкажіть дані про капітальні витрати в ТЕО. Уявіть кошторис капітальних (одноразових) витрат, необхідних для реалізації даного бізнес-проекту. Порахуйте суму експлуатаційних витрат. Для цього посилайтеся в ТЕО на кошторис експлуатаційних (щорічних) витрат.
 5. Складіть виробничу програму в ТЕО. Опишіть всі види продукції (послуг), які компанія планує випускати в рамках аналізованого проекту, із зазначенням обсягу виробничої діяльності та цін реалізації. Зробіть обгрунтування основних цінових показників.
 6. Відзначте, як планується проведення фінансування проекту. Для цього складіть схему фінансування бізнес-проекту, яка буде містити опис усіх джерел отримання кредитних коштів, їх призначення та умови погашення.
 7. Проведіть оцінку комерційної доцільності реалізації створеного бізнес-плану. Зробіть розрахунки головних економічних показників на базі необхідних вихідних даних, які прийняті для економічного аналізу проекту. У свою чергу, розрахункова частина техніко-економічного обгрунтування має містити в собі наступний розрахунковий матеріал: таблицю руху грошових коштів компанії, прогноз балансу.