Як скласти товарний звіт

Як скласти товарний звіт

Кожна організація повинна вести облік товарів, тобто реєструвати їх надходження і вибуття. Бухгалтерією всі документи формуються в регістри. Щоб звірити залишки і достовірність усіх товаросупровідних документів, наприклад товарних накладних, необхідно складати товарні звіти.

Інструкція

  1. Товарні звіти складаються в зазначений керівником термін, але він не повинен перевищувати десяти днів. Також можливе проведення перевірки двічі за один період, наприклад у випадку інвентаризації, коли необхідно звіт зробити до неї і після.
  2. Цей документ складається співробітником, який є матеріально-відповідальною особою за даний вид продукції. Складається товарний звіт у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, другий залишається у матеріально-відповідальної співробітника.
  3. Товарні звіти повинні бути пронумеровані в наскрізному порядку, причому починатися вона повинна з початку року. Але є виняток: якщо керівником організації відповідальна особа призначається не з початку року, то й нумерація буде починатися з того моменту, коли співробітник приступить до обов’язків.
  4. Виправлення в звітах допускаються, але тільки лише з закресленням неточної інформації однією рисою. Зверху потрібно написати вірну, а поруч написати: ким внесені корективи, дату і розпис. Ні в якому разі не можна замазувати дані коректором або закреслювати кількома лініями.
  5. Найчастіше для товарного звіту використовують форму № ТОРГ-29, яка складається з двох сторінок. В одній реєструються прихід, в іншій — витрата. Спочатку необхідно вказати найменування організації повністю, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток». Потім вкажіть структурний підрозділ, наприклад, адміністрація.
  6. Потім необхідно вказати матеріально-відповідальна особа, посада і табельний номер. У таблиці нижче вкажіть залишок на початок перевірки, це цифра повинна відповідати кінцевій цифрі в попередньому товарному звіті.
  7. У товарному звіті ви побачите графи: документ, сума. У першій необхідно вказати дату і номер товаросупровідних документів, у сумі вказується вартість товару (продажна або купівельна). Документи слід заносити в хронологічному порядку, при цьому бути гранично уважними. Потім підведіть підсумок.
  8. Далі переходите до другої сторінки — витрати. Там також слід заносити документи в хронологічному порядку. Тут можуть вказуватися і документи, які отримані в результаті повернення товару. Наприкінці підведіть підсумки і запишіть залишок на кінець перевірки.
  9. Після таблиці ви побачите графу «Додаток», де необхідно вказати кількість товаросупровідних документів. Потім матеріально-відповідальна особа повинна підписати документ.
  10. Після цього звіт здається в бухгалтерію. Він повинен бути перевірений в день здачі. Бухгалтер, звіривши дані, повинен проставити позначки в 6 і 7 графі торгового звіту. Необхідно не тільки звірити дані документів, але і прорахувати всі суми. Після цього бухгалтер підписує звіт.