Як скласти управлінський баланс

Як скласти управлінський баланс

Управлінський баланс — це баланс активів і пасивів підприємства, складений для цілей обліку. Він відрізняється від бухгалтерського балансу тим, що статті активів і пасивів при збереженні логіки фінансової звітності представлені так, щоб їх можна було аналізувати з точки зору оперативного і короткострокового управління підприємством. Тобто, статті традиційного балансу переформатовані, але при цьому принцип рівноваги між активами і пасивами залишається непорушним. Як скласти управлінський баланс?

Інструкція

 1. Перш за все, дайте відповіді на наступні питання: для чого ви хочете скласти управлінський баланс, хто буде його користувачем, які питання необхідно вирішити за допомогою цього виду управлінської звітності. Пам’ятайте, що підготовка будь-якого звіту вимагає часу, тому визначтеся з періодичністю та термінами складання управлінського балансу.
 2. Складіть або отримаєте в бухгалтерії готовий бухгалтерський баланс на кінець періоду, що передує планованому.
 3. Розділіть статті активів і пасивів управлінського балансу за видами діяльності:

  - Основна (діяльність, що приносить основний дохід),

  - Фінансова,

  - Інвестиційна.
 4. «Прив’яжіть» статті балансу до видів діяльності. Наприклад: основний капітал — інвестиційна діяльність, включає як активи (основні засоби), так і капітал та зобов’язання (інвестиційні вкладення). Оборотний капітал — пов’язаний з основної (операційної) діяльністю, включає поточні активи і короткострокові зобов’язання.
 5. Зіставте виділені статті балансу між собою. Намітьте, які саме фінансові показники необхідні для аналізу саме на вашому підприємстві. Відкоригуйте управлінський баланс відповідно до потреб вашої управлінської звітності.
 6. Складіть плановий баланс на період, прийнятий іншими формами управлінського обліку. Після закінчення періоду, складіть фактичний управлінський баланс, проаналізуйте відхилення і їх причини. Намітьте заходи щодо усунення причин негативного відхилення від планових показників. На малюнку наведено приблизний управлінський баланс підприємства. Даний зразок тільки показує один з варіантів складання управлінського балансу і не є показовим абсолютно для всіх підприємств. Але, можливо, цей зразок підкаже, в якому саме напрямку рухатися вам.

Корисні поради

Складайте фінансову управлінську звітність так, щоб простежувалася наскрізна зв’язок між показниками в різних звітах. Це допоможе вам уникнути помилок і перевіряти ще раз різні форми звітності на відповідність.