Як скласти відомість

Як скласти відомість

Під відомістю розуміється різновид проміжних регістрів в бухгалтерському обліку. Відомості бувають різні: розрахункові, накопичувальні, порівняльні, інвентаризаційні, оборотні та інші. Давайте поговоримо про те, що таке відомість і як її складати.

Інструкція

  1. Зворотний відомість — це регістр бухгалтерського обліку, який призначений для узагальнення всіх даних облікової реєстрації в так званих рахунках бухгалтерського обліку. Складається оборотна відомість в самому кінці місяця і грунтується на даних рахунків про залишки на початок місяця і його кінець, а також на оборотах на місяць.
  2. Оборотні відомості можуть бути складені по рахунках аналітичного та синтетичного обліку. Другі узагальнюють дані всіх синтетичних рахунків Головної книги.
  3. У традиційну форму оборотної відомості включаються назви рахунків, а також три пари граф: обороти за звітний період, сальдо початкове і кінцеве сальдо по кожному рахунку. Графи містять по дві колонки: дебет, кредит. При правильному веденні бухгалтерського обліку підсумки всіх пар колонок в кожній графі повинні дорівнювати між собою.
  4. Рівність підсумків сальдо початкового по дебету і по кредиту синтетичних рахунків можна пояснити тим, що дані переносять із вступного балансу. А рівність підсумків кредитових і дебетових оглядів по кожному з рахунків обумовлюється сутністю подвійного запису, яка показує, що кожна господарська операція двічі відображається: по дебету і кредиту декількох рахунків в рівній сумі. Рівність підсумків кінцевого сальдо в свою чергу випливає з обох попередніх рівностей. Рівність всіх підсумків оборотної відомості попарно має величезне контрольно значення.
  5. Всі дані оборотної відомості про залишки за синтетичними рахунками використовують при складанні бухгалтерського балансу. Оборотні відомості по рахунках синтетичного обліку можуть мати просту і шахову форму.
  6. Тепер торкнемося оборотних відомостей по аналітичних рахунках, які відкриваються до якогось певного синтетичного рахунку. Такі відомості можуть збути складені в натуральному, у вартісному або в натурально-вартісному вираженні.
  7. Підсумки оборотних відомостей, що складаються в розрізі аналітичних рахунків (кодів аналітичного обліку, субрахунків) звіряються з даними відповідних синтетичних рахунків. При цьому сума всіх підсумків кредитових і дебетових сальдо аналітичних рахунків повинна дорівнювати відповідному сальдо аналітичного рахунку. Суми кредитових або дебетових оборотів по синтетичному рахунку, а також по всіх аналітичних рахунках повинні дорівнювати між собою.