Як скласти виробничу інструкцію

Як скласти виробничу інструкцію

Щоб скласти виробничу інструкцію, потрібно детально вивчити і описати виробничі або технологічні процеси. Вона може описувати і фізичні, хімічні явища, правила експлуатації обладнання або регулювальні роботи. На укладача інструкції лежить велика відповідальність і йому потрібно детально вникнути у виробничий процес.

Вам знадобиться

типові інструкції
вимоги техніки безпеки

Інструкція

  1. Складіть вступну частину виробничої інструкції. Тут відобразіть область розповсюдження і призначення документа.
  2. Відобразіть вимоги до безпеки праці в основній частині документа, перед описом роботи. Тут можна вказувати посилання на наявні інструкції з охорони праці, санітарні норми і правила, або складати текст конкретних вимог. Тут же вказуйте застосовуються засоби індивідуального захисту, вимоги безпеки до комплектуючих деталей, складальних одиниць і матеріалами.
  3. Опишіть технологічну послідовність виконання дій, операцій. Процеси описуйте простими фразами, які позначають дію над об’єктом, супроводжуючи зазначенням параметрів (якщо потрібно). Запишіть інформацію про необхідний технологічному режимі, тобто параметрах температури, тиску, потужності та ін, необхідних при виконанні операції.
  4. Вкажіть, яке обладнання задіяне в технологічному процесі. Найменування пристосувань, інструментів та засобів вимірювання вказуйте відповідно до технологічної документації на них. Приписуючи інструментів і пристроїв буквений код, ви можете скоротити текст опису операцій.
  5. Опис експлуатації обладнання складіть у вигляді переліку або послідовності дій персоналу, його обслуговуючого. Тут можуть бути пункти про обов’язки персоналу під час підготовки обладнання до роботи, під час його роботи, поломки та аварійних ситуацій, а також по завершенню роботи на обладнанні. Крім того, обов’язково прописується відповідальність персоналу при обслуговуванні механізмів і роботі на них.
  6. Великий текст розбийте на розділи та підрозділи. Пункти та підпункти пронумеруйте. Приводьте таблиці або графічні ілюстрації, якщо вони необхідні.
  7. На першому аркуші інструкції вкажіть її найменування (угорі), галузь, до якої належить виробництво. Нижче праворуч повинна бути підпис про затвердження інструкції, посада та дата затверджує. Далі розташуйте основний текст інструкції, який, якщо потрібно, переносите на наступні сторінки. Праворуч і внизу, в окремому полі вкажіть складу її виконавців та прізвище, ім’я розробника і контролера.