Як скласти виробничу програму

Як скласти виробничу програму

Найголовнішим документом, що визначає основні напрями і кількісні показники діяльності будь-якого підприємства, є виробнича програма його роботи. Це обов’язкова частина загального керівництва підприємством і важливий інструмент планування та управління. Вона являє собою об’єднаних виробничий план та перелік тих заходів, які необхідно провести для того, щоб забезпечити його виконання.

Інструкція

  1. Проаналізуйте виробничу діяльність вашої компанії, мінімум, за 3 роки. Крім цього, вам потрібні актуальні на сьогоднішній день дані про діяльність компанії — наявності необхідного обладнання, кваліфікації і кількості співробітників, економічні дані — ув’язнені та перспективні договору, інші мікроекономічні показники. Зберіть необхідні дані у керівників підрозділів, в бухгалтерії, в економістів і співробітників кадрової служби.
  2. На підставі отриманих матеріалів, складіть довгостроковий план роботи компанії. Такий план має бути як можна більш реалістичним, тому, чим більше факторів в ньому буде враховано, тим точніше буде ваш прогноз. Включіть в свої розрахунки обсяги централізованого завдання з постачання найважливіших видів продукції, врахуйте поточний і перспективний портфелі замовлень, діючі договори та терміни виконання їх етапів. Не забудьте проаналізувати ціноутворення, собівартість та оптову ціну одиниці продукції, наявність залишків на складах на початок і кінець звітних періодів, сезонність виробництва або реалізації продукції.
  3. Використовуйте економіко-математичні методи оптимізації виробничого плану, і на його основі складіть виробничу програму робіт з урахуванням усіх наявних для її реалізації можливостей — наявності та кваліфікації трудових ресурсів, ресурсів використовуваного устаткування, наявності необхідних матеріалів. Врахуйте перспективну потребу в трудових і матеріальних ресурсах.
  4. Розбийте виробничу програму на етапи, що включають заходи щодо забезпечення виконання планових завдань, вкажіть терміни виконання кожного етапу. Відобразіть в ній надання звітності щодо їх виконання та заходи, що дозволяють проконтролювати це виконання якісно і кількісно.