Як скласти заявку

Як скласти заявку

Щоб стимулювати молоді наукові кадри і закріпити їх у таких сферах як наука, освіта та високі технології, в рамках державних цільових програм проводяться конкурси на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР). Якщо ви хочете взяти участь в цьому конкурсі, вам необхідно правильно заповнити заявку.

Інструкція

  1. Продумайте назва вашої науково-дослідної роботи та її мету. Назва повинна відображати суть розробки, але не повинно бути занадто довгим. Постарайтеся укластися в одне речення і коротко сформулювати проблему, вирішення якої ви присвятіть свою розробку.
  2. Обгрунтуйте актуальність даного дослідження, його наукову новизну і необхідність. Вкажіть, в яких галузях господарювання може бути використана дана робота.
  3. Пошліться на наукові праці російських і зарубіжних авторів, які працюють у цій галузі, проаналізуйте їх. Як можна більш повно перерахуйте всі наявні публікації, в тому числі, дисертації, які були захищені в останній час. Акцентуйте на тих моментах, які відображають особливості і відмінності саме вашої розробки.
  4. Сформулюйте коло завдань, які повинні бути вирішені в роботі для того, щоб добитися заявленого кінцевого результату. Розпишіть їх докладно в тій послідовності, яка необхідна. Згрупуйте їх поетапно і визначте терміни виконання кожного етапу. Виявити ті завдання, які можуть вирішуватися паралельно, щоб врахувати це при визначенні загального терміну виконання даної розробки.
  5. Перерахуйте результати, які ви збираєтеся отримати. Наведіть їх у відповідність з наявним класифікатором найменувань, охарактеризуйте ту наукову новизну, яку вони мають.
  6. Опишіть інструментарій, який використовуватиметься вами при виконанні даної НДДКР. Вкажіть методи, технології, програмне забезпечення та обладнання, які необхідні для досягнення поставлених завдань.
  7. Перерахуйте кадровий склад учасників групи, яка працюватиме над розробкою. Обов’язково відобразіть рівень професійної та наукової підготовки, кваліфікацію, наявний досвід участі в подібних роботах. Вкажіть про те, що до участі в науковій розробці будуть залучені молоді кадри — студенти та аспіранти. Опишіть, як будуть розподілені ролі кожного.
  8. Складіть план-графік виконання робіт із зазначенням термінів виконання етапів. Опишіть, що буде результатом кожного етапу, і яким чином буде відбуватися приймання робіт.
  9. Розрахуйте вартість роботи, складіть кошторис про визначте мінімальну ціну вашої пропозиції.