Як скласти заяву про переведення на іншу посаду роботодавцю

Як скласти заяву про переведення на іншу посаду роботодавцю

Нерідко працівник бажає перевестися на іншу посаду в тій же компанії. При наявності у співробітника відповідної кваліфікації, досвіду роботи він має право претендувати на вакансію. Для отримання іншого робочого місця спеціаліста слід написати заяву на ім’я першої особи підприємства.

Вам знадобиться

- Документи працівника;
- Документи підприємства;
- Аркуш формату А4;
- Ручка;
- Штатний розклад;
- Доповідна записка керівника структурного підрозділу.

Інструкція

  1. Коли з яких-небудь причин працівник звільняється, і посаду, яку він займав, звільняється, інший співробітник може зайняти його робоче місце в порядку переведення. Перед тим як писати відповідну заяву, спеціалісту, який претендує на вакансію, необхідно узгодити можливість переведення на іншу посаду з керівником структурного підрозділу, де оформлений працівник.
  2. Після того як ви отримаєте згоду на те, щоб ваш безпосередній начальник дав відповідні рекомендації, напишіть заяву в довільній формі. У правому верхньому куті впишіть найменування компанії або прізвище, ініціали фізичної особи, якщо ОПФ фірми — індивідуальний підприємець. Вкажіть назву посади керівника організації, його прізвище, ініціали в давальному відмінку. Напишіть ваше прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку.
  3. Посередині аркуша формату А4 напишіть з маленької літери слово «заява». У змісті документа вам слід висловити своє прохання про переведення вас на іншу посаду. Вкажіть, що вона має вакантний характер, впишіть її назву у відповідності зі штатним розкладом. Напишіть дату, з якої ви бажали б зайняти дане робоче місце. Поставте на заяві особистий підпис, дату його написання.
  4. Ваша заява направляється першій особі компанії. Якщо він погоджується з даними перекладом, то проставляє резолюцію, що містить його особистий підпис, дату, з якої можливий переклад на вакантну посаду.
  5. Керівнику структурного підрозділу, де ви працюєте необхідно написати доповідну записку. У ній потрібно вказати, що у вас є відповідна освіта, кваліфікація. Якщо ви заміняли спеціаліста на час його відсутності, то вашому начальнику слід вписати даний факт. Також йому потрібно вказати, наскільки ви можете впоратися з посадовими обов’язками по даній вакансії. Рекомендація від керівника структурного підрозділу має величезне значення при розгляді претендентів на посаду, що звільнилася. Тому якщо в записці будуть зазначені лише позитивні факти, то шанс отримати дане робоче місце зростає.