Як скласти звіт про відрядження

Як скласти звіт про відрядження

Звіт про відрядження відноситься до відрядним документообігу і входить в пакет документів, який пильно вивчається податковими органами в ході перевірок податку на прибуток, ЕСН і ПДФО. Тому дуже важливо правильно оформити всі папери, що входять в цей пакет. Частина паперів підприємство складає саме, а частину, в тому числі і звіт про відрядження, складається відрядженим співробітником.

Інструкція

  1. Разом з наказом про відрядження та посвідченням про відрядження, співробітник повинен отримати на руки службове завдання, що складається за уніфікованою формою № Т-10а. У службовому завданні повинна бути зазначена мета поїздки, а також її термін і місце або місця, куди співробітник направляється. Мета поїздки і ті завдання, які повинні бути виконані в її ході, необхідно описати таким чином, щоб при подальших перевірках, ні у кого не виникло ніяких сумнівів у необхідності і виробничому характері відрядження. Службове завдання складає і підписує начальник підрозділу, а затверджує керівник підприємства.
  2. Друга частина форми № Т-10а розбита на дві графи. У першій перераховано зміст завдання (цілі) відрядження, у другій — короткий звіт про виконання завдання. У тому випадку, якщо проблем ніяких не виникало, то досить після кожного пункту написати слово «Виконано» і після слів «Працівник» вказати своє прізвище, ініціали, поставити дату.
  3. У тому випадку, якщо виконання завдання було пов’язане з певними труднощами, або воно було не виконано в якійсь частині, необхідно дати більш повний звіт і вказати ті об’єктивні причини, які завадили виконанню службового завдання на відрядження. У цьому випадку, місця, залишеного для звіту в уніфікованій формі № Т-10, може просто не вистачити, і додаток до звіту може бути складено на окремому аркуші. Недотримання уніфікованої форми звіту не класифікується як порушення правил ведення бухгалтерського обліку і не є порушенням податкового законодавства.
  4. У додатку до звіту перерахуйте ті пункти службового завдання, які були не виконані або виконані частково. По кожному пункту вкажіть причини, що перешкодили його виконанню. Якщо це сталося з незалежних від працівника причин і обставин і вони визнані поважними, то підприємство зобов’язане відшкодувати співробітнику всі витрати на відрядження.

Корисні поради

Як показала судова практика, невиконання завдання на відрядження не є причиною для того, щоб не включати витрати на відрядження до податкової собівартість. Основна вимога — щоб відрядження носила виробничий характер.