Як скоротити фінансовий цикл


 

Під фінансовим циклом розуміється період, в ході якого грошові кошти підприємства знаходяться в обороті і не можуть бути використані довільним чином. Також фінансовий цикл можна визначити як період часу між перерахуванням кредиторської заборгованості постачальнику та отриманням оплати від покупців за відвантажений товар. Для скорочення тривалості слід спочатку визначити його основні етапи.


Інструкція

  1. Вивчіть основні етапи фінансового циклу. В загальному вигляді їх можна описати як оплату постачальнику, відвантаження, доставку, митне оформлення, складування, виробничий процес, відвантаження покупцеві, доставку, відстрочку платежу та отримання грошей від покупця. Таким чином, проаналізувавши кожен з цих етапів фінансового циклу, можна визначити шляхи оптимізації спрямовані на скорочення тривалості.
  2. Оптимізуйте виробничий процес підприємства. Для цього модернізується і автоматизується обладнання, визначається оптимальний графік робочих годин, проводитися навчання персоналу і виконуються інші операції, які безпосередньо пов’язані з виробничим процесом підприємства.
  3. Скоротіть період кредиторської заборгованості. Тривалість даного етапу залежить від відстрочки платежів, які надаються підприємству постачальниками. Іншими словами, чим швидше ви розплатитеся за наявними заборгованостями, тим швидше зможете завершити оборот грошових коштів.
  4. Зменшіть тривалість дебіторської заборгованості. Вона визначається відстрочками платежів, які надаються покупцям вашої продукції. Для скорочення цього періоду необхідно відбирати потенційних покупців, які готові в строк оплачувати поставлені товари і володіють хорошими фінансовими показниками: ліквідність, стійкістю і платоспроможністю. Оптимізувати тривалість кредиторської заборгованості допоможе також правильне формулювання умов договору. Вкажіть, наприклад, штрафні санкції або пені за прострочення оплати.
  5. Проаналізуйте інші етапи фінансового циклу вашого підприємства та визначте оптимальні рішення для скорочення його тривалості. Наприклад, можна оптимізувати доставку товарів і сировини, відібрати постачальників і покупців, які знаходяться в найближчих населених пунктах, і багато іншого.