Як скоротити витрати на підприємстві

Як скоротити витрати на підприємстві

До витрат відносяться витрати підприємства, що виникають в процесі його господарської діяльності, які призводять до зменшення коштів підприємства і росту його боргових зобов’язань. Іншими словами, відбувається зменшення економічних вигод через витрачання активів, куди входять грошові кошти та інше майно.

Інструкція

  1. Як відомо, ефективність будь-якого підприємства виражається, перш за все, в його здатності працювати з прибутком. Але й цього недостатньо. Необхідно, щоб у документах бухгалтерського обліку відсутня дебіторська заборгованість. В іншому випадку слід терміново шукати шляхи скорочення витрат підприємства.

    Так, наприклад, в період кризи, продуктивні витрати слід скорочувати згідно з прогнозованим падінням обсягів продажів, тобто скоротити в тому ж обсязі закупівлю сировини та комплектуючих.
  2. Ще жорсткіше доведеться діяти у сфері непродуктивних витрат. Від них необхідно повністю позбутися. Доведеться переглянути систему планування, яка призвела до перевиробництва.
  3. Наступний напрямок — скорочення витрат, пов’язаних з дефектами і переробкою продукції, тобто з браком.
  4. Дуже часто підприємства несуть значні збитки через зайвих, непродуманих переміщень матеріалів, комплектуючих деталей і технологічного інструменту. Звичайна ситуація, коли робітнику в цеху за отриманням необхідного інструменту доводиться йти в далеку підсобку, замість того, щоб взяти його зі стелажа, розташованого на робочому місці.
  5. Великі витрати підприємства можуть бути пов’язані з наявністю зайвих запасів, які на думку експертів «змертвляючого» оборотні кошти. Звідси випливає простий висновок — потрібно відмовитися від закупівель «про запас» і змісту інших неліквідів.
  6. Певні витрати також припадають на частку так званої зайвої обробки, коли випускається продукція з властивостями і якостями, які не затребувані споживачем.
  7. Недозволеними є витрати, пов’язані з очікуванням чи, простіше кажучи, з простоями. Причинами їх можуть бути затримки з вини постачальників, які затяглися переналагодження і ремонт обладнання, прорахунки у плануванні завантаження виробничих потужностей.