Як списати бібліотечний фонд

Як списати бібліотечний фонд

Списання документів є останнім етапом формування фонду бібліотеки. При списанні абонементи і читальні зали звільняють свої сховища від видань, які займають місце, але абсолютно незатребуваних читачами. Головним документом, який регламентує порядок вилучення книг з фонду, є «Інструкція про облік бібліотечного фонду», затверджена в 1998 р. На її основі ви можете розробити власний алгоритм дій співробітників бібліотеки в процесі списання літератури.

Інструкція

 1. Сформуйте комісію зі списання документів з фонду бібліотеки. До її складу необхідно включити директора бібліотеки (він же буде головою комісії), його заступника, завідуючих відділами комплектування, книгосховища, абонементу, читального залу та головних бібліотекарів цих відділів. Якщо бібліотека є спеціалізованою (вузівська, шкільна, на підприємстві і т.д.), обов’язково залучіть до роботи комісії провідних фахівців у сфері діяльності організації. Наприклад, в комісію по списанню літератури з фонду вузівської бібліотеки повинні увійти проректори з навчальної та наукової роботи, а також керівники профілюючих кафедр.
 2. Підготуйте літературу для списання. У більшості бібліотек відбір книг, які підлягають вилученню з фонду, ведеться постійно. Протягом року співробітники відкладають на окремий стелаж старі видання, не підлягають відновленню і ремонту, дублетні екземпляри, книги, що мають суттєві дефекти і т.д. У ході регулярних перевірок частин бібліотечного фонду виявляються загублені видання, непрофільна література, а також книги та інші документи, які не користуються попитом читачів і застарілі за змістом.
 3. Ознайомте членів комісії з виданнями, підготовленими для списання. Остаточне рішення ухвалять фахівці після всебічного аналізу кожного найменування і примірника. Особливо уважно треба ставитися до виключення непрофільної і застарілої за змістом літератури. Вона може представляти, наприклад, історичний інтерес або неординарний погляд на наукову проблему.
 4. Розділіть літературу по групах відповідно до причини списання. На кожну групу складіть акт списання у двох примірниках (для бухгалтерії та бібліотеки). У ньому вкажіть склад комісії, кількість списаних видань, їх загальну вартість і причину виключення літератури з фонду. Підписати акт повинні всі члени комісії. Обов’язково додайте до нього повний список видань, оформлений у вигляді таблиці з наступними графами:

  - Номер за порядком;

  - Інвентарний номер видання;

  - Автор, заголовок, рік видання;

  - Ціна одного примірника;

  - Кількість примірників;

  - Загальна вартість.
 5. Зробіть позначки про списання літератури у всіх облікових формах: інвентарній книзі, книзі сумарного обліку, реєстраційних картках. З традиційних та електронних каталогів видаліть картки та опис вилучених з фонду видань.
 6. Вирішіть, куди направити списані видання. Є кілька варіантів: продаж читачам (якщо така можливість зафіксована в Положенні про платні послуги бібліотеки), безоплатна передача в інші бібліотеки та інформаційні центри, вторинна переробка (макулатура), утилізація. Якщо ви плануєте продаж літератури, отримаєте попередньо згоду керівництва і попередьте бухгалтерію організації.
 7. Звільніть приміщення бібліотеки від списаних видань відповідно до прийнятого рішення. Здайте документи в бухгалтерію і отримаєте підтвердження, що дана література знята з балансу бібліотеки.

Зверніть увагу

Художня література ніколи не списується як застаріла за змістом