Як списати дебіторську заборгованість за строком давності

Як списати дебіторську заборгованість за строком давності

Дебіторська заборгованість — це сума боргів, яка належить підприємству з боку інших фірм, громадян, державних структур, що є її боржниками. Освіта дебіторської заборгованості, особливо в умовах швидко зростаючої інфляції, негативно позначається на стані підприємства, адже безнадійна до стягнення заборгованість списується на фінансові результати.

Інструкція

 1. Дебіторська заборгованість, визнається безнадійною до стягнення в наступних випадках:

  - Якщо закінчився термін її позовної давності;

  - Якщо зобов’язання припинило свою дію у разі неможливості його виконання;

  - Якщо зобов’язання припинило свою дію на підставі акта державного органу;

  - Якщо зобов’язання припинилися внаслідок ліквідації організації.
 2. Під позовною давністю розуміється строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено. Даний термін обчислюється з моменту порушення права або з того моменту, коли особа дізналася про порушення права. Термін позовної давності за російським законодавством дорівнює трьом рокам.
 3. Термін позовної давності може перериватися, якщо дебітор здійснить будь-які дії щодо сплати боргу. До таких дій належить часткова оплата заборгованості, сплата відсотків за прострочення, звернення до кредитора з проханням про відстрочення платежу або про взаємозалік вимог, угода про реструктуризацію боргу і т.д.
 4. Списання дебіторської заборгованості зі строком позовної давності здійснюється на підставі акта інвентаризації і розпорядження керівника. Суми безнадійної до стягнення заборгованості відносяться на рахунки фінансових результатів організації і є іншим витратою. При списанні такої дебіторської заборгованості робиться проведення за дебетом 91 рахунка «Інші доходи і витрати» (субрахунок 91-2 «Інші витрати») і кредиту рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
 5. При цьому списані у збиток суми дебіторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, не є анульованими. Дана заборгованість повинна відображатися в обліку в течії 5 років з моменту списання для можливості її погашення у випадку, наприклад, відновлення платоспроможності боржника. Для узагальнення інформації про стан заборгованості використовується позабалансовий рахунок 007 «Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів».