Як списати дебіторську заборгованість

Як списати дебіторську заборгованість

Відповідно до «Положення з бухгалтерського обліку», дебіторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності, інші нереальні для стягнення борги підлягають списанню, підставою для якого є проведена інвентаризація або розпорядження керівництва.

Інструкція

  1. Нереальна для стягнення дебіторська заборгованість списується на рахунок резерву по сумнівних боргах або фінансовий результат підприємства, якщо зазначений резерв не створювався. У некомерційної організації прострочена дебіторська заборгованість підлягає списанню на збільшення рахунків витрат.
  2. Списання дебіторської заборгованості внаслідок неплатоспроможності боржника не означає, що вона таким чином анулюється. Дана заборгованість відображається у бухгалтерському обліку протягом 5 років для того, щоб в разі поліпшення фінансового стану боржника вона могла бути погашена.
  3. Дебіторська заборгованість визнається нереальною для стягнення, якщо минув термін її позовної давності, зобов’язання припинили свою дію внаслідок неможливості їх виконання, на підставі акта державного органу, в разі смерті громадянина-боржника або ліквідації юридичної особи.
  4. Списання простроченої дебіторської заборгованості здійснюється на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування і розпорядження керівництва підприємства. Крім того, дебіторська заборгованість може бути списана на підставі акта державного органу, наприклад, служби судових приставів, або ліквідації організації.
  5. Дебіторська заборгованість з терміном позовної давності, а також інші нереальні для стягнення борги списуються на рахунок 63 «Резерв по сумнівних боргах» або на рахунок 91 «Інші доходи і витрати». При цьому кредитуються рахунки з обліку розрахунків з дебіторами (60, 62, 76 і ін) Якщо на підприємстві рахунок резервів по сумнівних боргах не створюється, то сума списань включається в позареалізаційні витрати. Слід пам’ятати, що сума резерву, що створюється за сумнівними боргами не може перевищувати 10% від виручки організації.