Як списати готівку

Як списати готівку

Підприємці та підприємства, що мають рахунки в банках, ведуть розрахунки по грошовим зобов’язанням, які виникають в процесі господарських відносин, найчастіше в безготівковій формі. Але й без розрахунків готівкою обійтися не завжди вдається, тому що виплата заробітної плати, відряджень і реалізація населенню товарів або послуг передбачає використання готівкових грошових коштів.

Інструкція

 1. Готівкові розрахунки — платежі, що здійснюються за допомогою готівкових коштів, що належать підприємцям або підприємствам, за реалізацію робіт, послуг або товарів. Для прийому, витрачання та зберігання грошових коштів організації повинні мати обладнану касу.
 2. Готівкові кошти організацій, включаючи отримані в банку, можуть використовуватися для забезпечення потреб, які виникли в процесі функціонування. Найпоширеніші операції списання готівкових коштів з каси організації:

  - Виплата зарплати, допомог та премій працівникам організації;

  - Здача грошових коштів в банк;

  - Придбання сільськогосподарської продукції;

  - Витрати на відрядження;

  - Видаткові операції на господарські та виробничі потреби.
 3. Видача коштів з каси здійснюється тільки на підставі видаткових документів: касових ордерів, платіжних відомостей. Тим особам, які не включені до штатного розпису, видача проводиться за видатковими ордерами, що виписуються на кожну особу. У разі видачі готівки окремим фізичним особам за видатковими документами касир повинен вимагати паспорт, щоб ідентифікувати особу.
 4. Видача може проводитися тільки особі, дані якого вказані в видатковому ордері. Іншій особі видача здійснюється тільки на підставі довіреності, яка залишається в касових документах. Видача коштів з каси не списується без підпису одержувача на видатковому документі, так як це обов’язковий критерій до оформлення будь-яких документів, пов’язаних з витратними операціями.
 5. Видача коштів під звіт може здійснюватися за рахунок виручки, що надійшла, залишку грошей в касі і за рахунок отриманих в банку грошових коштів. Видача підзвітних коштів здійснюється тільки за умови звіту за раніше виданими сумами. Списання проводиться після того, як працівник, який отримав кошти, відзвітує в витраченої готівки, здавши «Звіт про використання коштів».
 6. Готівкові кошти, що знаходяться в касі підприємства, не повинні в сумі перевищувати встановлені на підприємстві ліміти, їх необхідно здати в банк, де обслуговується організація, для зарахування на поточні рахунки підприємства.

Зверніть увагу

У разі якщо ліміт каси не встановлений, всі готівкові грошові кошти в кінці дня повинні здаватися в банк.

Корисні поради

Списання готівкових грошових коштів має підтверджуватися видатковим документом, завіреним відбитком печатки та підписом.