Як списати гроші з каси

Як списати гроші з каси

Оформлення будь-яких касових операцій здійснюється за первинними документами, які затверджені постановою Держкомстату РФ № 88. Списання проводиться на підставі видаткового касового ордера КО-2 та книги обліку КО-5.

Вам знадобиться

- Витратний касовий ордер КО-2;
- Журнал обліку КО-5 і КО-2;
- Відомість Т-53, Т-49.

Інструкція

  1. Видавати гроші з каси ви можете на виплату зарплати, під звіт на господарсько-побутові потреби або здавати інкасаторам обслуговуючого вас банку. Будь-яку видачу грошових коштів оформляйте видатковим касовим ордером КО-2 і вносите запис в журнал КО-3, в якому ви проводите облік всіх прибуткових і витратних касових ордерів, а також у журнал КО-5, що є обліковим документом прийнятих і виданих коштів.
  2. Видатковий касовий ордер заповнюйте при будь-якій формі обробки даних бухгалтерією, як традиційних з використанням калькулятора та первинної бухгалтерської документації, так і з використанням обчислювальної техніки та комп’ютерної обробки.
  3. Кожен видатковий касовий ордер повинен мати порядковий номер, підпис керівника підприємства і головного бухгалтера, підпис касира, що видає грошові кошти.
  4. При списанні коштів з каси вказуйте в рядку «Підстава» вид операції з видачі коштів, у рядку «Додаток» перерахуйте всі номери і дати первинних документів, які є підставою для видачі коштів.
  5. Без підпису уповноважених осіб списання грошових коштів з каси і оформлений видатковий касовий ордер не є дійсними, тому обов’язково враховуйте це обставина і вчасно отримуйте підписи від уповноважених осіб адміністративного складу.
  6. Якщо списання проводиться на підставі довіреності, вказуйте номер і дату виданої довіреності в посиланнях «Додаток».
  7. При заповненні документів про списання з каси не допускаються виправлення, видачу всіх коштів ви зобов’язані робити в день складання видаткової документації (стаття 7, 9 Федерального закону 129 Ф-3).
  8. Якщо витрата з каси здійснюється на виплату зарплати, допомог чи стипендій, то ви зобов’язані проводити видачу на підставі платіжної відомості, затвердженої Держкомстатом № 1. Відомості мають уніфіковану форму Т-53, Т-49. На ці суми ви можете не складати видатковий касовий ордер, а обмежитися платіжними відомостями. Всю проводку витрати буде проводити бухгалтерія.
  9. Якщо хтось, із зазначених у відомості, не встиг отримати належну суму протягом трьох днів, робите депонування, випишіть видатковий ордер і здайте гроші інкасаторам.
  10. Бухгалтер підприємства зобов’язаний провести всі списані кошти при видачі зарплати, допомог і стипендій за дебетом 70, кредитом 50; депоновану зарплату за дебетом 70, кредитом 76; інкасовані суми по дебету 51, кредиту 50.