Як списати інструмент

Як списати інструмент

Деякі організації для отримання прибутку в процесі господарської діяльності використовують різні дорогі інструменти. Як правило, вони відображаються на рахунку 01 «Основні засоби». Як і будь-яке інше майно, інструмент зношується, а часом і зовсім вибуває до закінчення строку корисного використання. Як ліквідувати цей об’єкт?

Вам знадобиться

- Акт про списання основних засобів;
- Інвентарна картка інструменту.

Інструкція

 1. Для того щоб списати інструмент, необхідно провести перевірку. Для цього видайте наказ про призначення членів комісії, також вкажіть у ньому найменування інструменту, інвентарний номер, який вказаний в інвентарній картці. Пропишіть терміни проведення перевірки та порядок списання, тобто встановлення винних осіб, оформлення документів та інші дії.
 2. Призначені особи комісії повинні оцінити можливість подальшого використання інструменту, виявити осіб, з вини яких об’єкт вийшов з ладу. Якщо інструмент не підлягає відновленню, комісія повинна оцінити можливість використання окремих його деталей.
 3. Після цього результати перевірки запишіть в акт про списання об’єкта основних засобів (форма № ОС-4). Цей документ складається з трьох розділів. Спочатку заповніть «шапку» форми. У першому розділі вкажіть відомості про інструмент на дату списання, тобто напишіть найменування, інвентарний і заводський номер (його можна подивитися в технічному паспорті інструменту), дату випуску об’єкта і дату прийняття його на баланс.
 4. Вкажіть фактичний термін експлуатації, тобто той період, в який вами був використаний даний інструмент. Не забудьте вказати і первісну вартість (її ви можете подивитися на рахунку 01), суму амортизаційних відрахувань, які вказані на рахунку 02 і залишкову вартість (розрахуйте її за допомогою різниці рахунків 01 і 02).
 5. У другому розділі акта напишіть коротку характеристику об’єкта основних засобів. Нижче табличній частині вкажіть висновок комісії по комплектації інструменту. Під цим мають підписатися всі члени комісії.
 6. У третьому розділі вкажіть витрати, які були здійснені в результаті експлуатації інструмента, наприклад, ремонт, монтаж та інші витрати. Потім вкажіть результати списання інструменту, підпишіть акт у головного бухгалтера.
 7. Після цього на підставі акта зробіть позначку про вибуття (ліквідації) інструменту в його інвентарній картці. Також видайте наказ про списання об’єкта основних засобів.
 8. Потім на підставі всіх вищезазначених документів відобразіть списання інструменту за допомогою кореспонденції рахунків:

  Д01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття ОС» К01 — відображена первісна вартість вибулого інструменту;

  Д02 «Амортизація ОС» К01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття ОС» — списані сума амортизаційних відрахувань по вибулому інструменту;

  Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші витрати» К01 «основні засоби» субрахунок «Вибуття ОС» — відображено у складі операційних витрат залишкова вартість;

  Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші витрати» К23 «Допоміжні виробництва», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення», 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці».