Як списати оргтехніку


 

Практично всі підприємства користуються комп’ютерами, принтерами, кондиціонерами та іншими видами оргтехніки. У зв’язку з цим при виході з ладу даного обладнання виникає питання його списання. Оскільки оргтехніка ставитися до основних засобів, то порядок списання для неї буде практично таким же, як і для інших об’єктів ОС.Інструкція

  1. Сформуйте комісію з працівників підприємства, яка буде займатися списанням оргтехніки і представляти технічний висновок про стан обладнання. Бажано, щоб ці співробітники володіли відповідною кваліфікацією. Склад комісії визначається наказом керівника, в якому зазначений список відповідальних осіб та покладені на них завдання та заходи.
  2. Проведіть огляд непридатною оргтехніки і складіть експертний висновок членів комісії. В даному документі повинні бути докладно вказані дефекти, несправності і поломки оглянутого об’єкта з докладним описом і причини їх утворення, а також відзначається можливість усунення неполадок. Якщо якісь деталі обладнання придатні до подальшого використання, то визначається їх поточна ринкова вартість і складається відомість за формою М-4 на прийняття частою оргтехніки до обліку.
  3. Оформіть акт на списання оргтехніки за уніфікованою формою ОЗ-4. Вкажіть дані, які характеризують об’єкт: найменування, дата прийняття до обліку, рік виготовлення, строк корисного використання, час введення в експлуатацію, первісна вартість, нарахована амортизація і причини вибуття. Акт затвердите підписом керівника та печаткою підприємства.
  4. Спишіть оргтехніку в бухгалтерському обліку. Спочатку необхідно списати первісну вартість ліквідованого устаткування відкриттям кредиту по субрахунку 01.1 «Власні кошти» і дебету по субрахунку 01.2 «Вибуття основних засобів». Спишіть накопичену амортизацію на кредит субрахунка 01.2 з дебету рахунку 01 «Амортизація ОС». Після цього необхідно списати залишкову вартість, відбивши відповідну суму на дебеті субрахунку 91.2 «Інші витрати» в кореспонденції з субрахунком 01.2.