Як списати ОС на позабалансовий рахунок


 

Деякі керівники організацій в процесі господарської діяльності стикаються з позабалансового рахунка, на яких знаходиться інформація, яка обліковується в бухгалтерській звітності. За яких обставин можна списати основні засоби на ці рахунки?Інструкція

  1. Основні засоби, передані вам за договором оренди, враховуйте на позабалансовому рахунку 001, який так і називається «Орендовані ОС». Для документального оформлення такої операції використовуйте договір оренди та акт про приймання-передачу об’єктів ОС (уніфікована форма № ОС-1). При передачі таких об’єктів в оренду за ними повинні зберігатися ті інвентарні номери, які були визначені орендодавцем. Суму проставте виходячи з супровідних документів, даних вам орендодавцем.
  2. Якщо ви є організацією-підрядником (наприклад, що виконує будівельні підряди), то передане для монтажу обладнання враховуйте на позабалансовому рахунку 005. При прийомі такого обладнання оформляйте акт приймання-передачі обладнання в монтаж »(уніфікована форма № ОС-15).
  3. Також ви можете списати основні засоби на позабалансовий рахунок при передачі за договором оренди іншій особі. Для цього існує рахунок 011 «ОС, здані в оренду». Підставою для внесення запису є договір й акт прийому-передачі. Сума, зазначена на позабалансовому рахунку 011, повинна відповідати тій, яка прописана в договорі оренди.
  4. Якщо ви маєте малоцінні основні засоби, то можете враховувати їх у складі матеріально-виробничих запасів, використовуючи при цьому позабалансовий рахунок (ПБУ 6/01). Для цього ви повинні оформити вимогу накладну (уніфікована форма № М-11).
  5. Для спрощення ведення обліку основних засобів, ви можете створити свої позабалансові рахунки. Обов’язково пропишіть їх в обліковій політиці організації. Інформацію, яка міститься на цих рахунках, надайте у вигляді довідки, складеної до форми звітності № 1 «Бухгалтерський баланс». У тому випадку, якщо в ній відсутні рядки за позабалансовими рахунками, додайте їх самостійно.