Як списати ос

Як списати ос

При виході з ладу об’єктів основних засобів на підприємстві проводиться їх повне обстеження і складається дефектний акт, в якому визначається можливість їх подальшого використання у виробництві після ремонту. Якщо об’єкти не підлягають ремонту, то дається висновок про неможливість його ремонту і подальшого використання у виробництві.

Інструкція

Керівник підприємства віддає наказ про створення постійно діючої комісії зі списання основних фондів (обладнання чи нематеріальних активів). Комісія обстежує технічний стан об’єктів основних фондів і складає акт технічного стану, який повинен бути затверджений керівником підприємства. Також списати основні засоби з балансу підприємства можна в результаті їх зносу (морального або фізичного).

За наказом керівника підприємства проведіть інвентаризацію майна, що підлягає списанню, і складіть акт інвентаризації, який необхідно підписати інвентаризаційною комісією та затвердити керівником підприємства.

Щоб списати основні засоби з балансу підприємства, складіть відомість на списання об’єктів, що підлягають списанню, підпишіть її головним бухгалтером і керівником підприємства. Ліквідаційна комісія рішення про списання основних фондів оформлює протоколом, завіреним усіма членами постійно діючої комісії. Також комісія складає акт щодо списання основних фондів, в якому зазначено найменування об’єкта (об’єктів), його вартість і знос на дату списання, причини, з яких неможливо використовувати об’єкт в подальшому виробництві.

Вкажіть в акті витрати на ліквідацію об’єктів основних фондів та найменування документів, на підставі яких необхідно оприбуткувати матеріали, отримані від списання основних фондів, їх вигляд, кількість і вартість. Спишіть основні засоби з балансу підприємства.

Процедуру списання основних фондів можна вважати закінченою, коли об’єкти повністю знищені (розібрані, демонтовані).

Автор: Сергій Павлов