Як списати основні засоби при УСН

Як списати основні засоби при УСН

Застосовуючи спрощену систему оподаткування («доходи мінус витрати»), організація стикається з оборотом основних засобів — одні купуються, інші вибувають. Залежно від характеру вибуття основні засоби списуються по-різному і на базу оподаткування впливають теж по-різному.

Вам знадобиться

Податковий кодекс, вартість основних засобів, податкова документація вашого підприємства

Інструкція

  1. Витрати на придбання або створення основного засобу (далі — ОЗ) ви маєте право брати до уваги з метою оподаткування з моменту введення ОЗ в експлуатацію. При цьому сума витрат списується рівними частками протягом решти податкового періоду, тобто рівномірно розподіляється по кварталах, які залишилися до кінця року. Виправляти декларації за вже минулі квартали року не потрібно.
  2. При вибутті ОС зазвичай доводиться перераховувати базу оподаткування за минулі періоди. Найчастіше вибуття відбувається в результаті продажу. Якщо ви продали ОЗ протягом трьох років з моменту обліку витрат на придбання (а якщо термін його корисного використання більше 15 років, то протягом 10 років), ви зобов’язані перерахувати податкову базу за весь період експлуатації основного засобу, доплатити податок, а також розрахувати і заплатити пені. Виручка від продажу об’єкта вважається оподатковуваним доходом. Врахувати у складі витрат залишкову вартість ОС можна — Мінфін і Податковий кодекс проти.
  3. Якщо ви передаєте ОС іншої організації в якості внеску в її статутний капітал, ви повинні скорегувати податкову базу, оскільки у вас відчужується частина майна, але на цьому ваші дії і закінчуються. Придбані замість внесених ОС активи (акції, частки тощо), згідно з ПК, не є реалізацією продукції, робіт чи послуг і не створюють бази оподаткування для підприємств, що використовують ССО. Точно так само, якщо ви самі отримали ОЗ як внеску у вашу організацію, вартість цих об’єктів не є оподатковуваним доходом.
  4. У разі списання ОС через знос (що визначається спеціально створеною комісією) обурення в податковому тлі виникне тільки у випадку, якщо якісь частини списаного об’єкта визнані робітниками і оприбутковані для подальшого використання. Тоді податкова база збільшиться на суму ринкової вартості цих деталей. Якщо ж ОС списано цілком, то в організації не виникне ніяких доходів, так само як і коригувати витрати за минулі періоди не потрібно. Недоспісанная частину вартості основного засобу, на жаль, пропаде.
  5. У разі розкрадання чи псування ОС сума збитку списується на рахунок «Нестачі і втрати від псування цінностей», коригувати податкову базу не потрібно. Якщо організація отримала відшкодування шкоди, це визнається позареалізаційних доходів.
  6. Якщо ви укладаєте з іншою особою договір міни, то ваша оподатковуваний база збільшиться на суму ринкової вартості ОС, отриманого в обмін. Також вам доведеться перерахувати податки за минулі періоди, скоригувавши їх на вартість відданого в обмін вашого ОС, оскільки мене в даному випадку прирівнюється до реалізації. Тобто дії будуть такими самими, як і при продажу основного засобу.