Як списати основні засоби в спрощеній

Як списати основні засоби в спрощеній

Підприємства, які використовують спрощену систему оподаткування, звільнені від необхідності ведення бухгалтерського обліку, що встановлено ст.4 Федерального закону № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік». У той же час організація зобов’язана вести безперервний облік основних засобів, що значаться на балансі, незалежно від застосовуваного оподаткування. Існує певний порядок прийняття та списання основних засобів, встановлений законодавчими актами.

Інструкція

  1. Використовуйте в бухгалтерському обліку основних засобів уніфіковані форми, затверджені постановою Держкомстату РФ № 7 від 21.01.2003 року. Для ведення обліку витрат і доходів у спрощеній використовується спеціальна книга, в яку вносяться витрати і прибуток від об’єктів основних засобів згідно з п.2 ст.346.17 Податкового кодексу РФ.
  2. Складіть акт про списання при вибутті основних засобів з балансу підприємства ССО. Для списання одного об’єкта ОЗ використовується форма № ОС-4, при цьому для автотранспортних засобів є окрема форма № ОС-4а. Якщо вибуває група об’єктів, то заповнюється акт за формою № ОЗ-4б.
  3. Перерахуйте оподатковувану базу за всі минулі періоди при вибутті основних засобів. Якщо продаж ОС відбулася протягом трьох років з дня вступу на облік витрат на покупку, то податкова база перераховується на весь період експлуатації ОЗ. У цьому випадку доплачіваетcz податок, а також розраховуються та сплачуються пені.
  4. Скорегуйте податкову базу, якщо основні засоби передаються іншому підприємству як внесок у статутний капітал. Дані операції не є об’єктом оподаткування для спрощенки, тому уточнену декларацію складати немає необхідності.
  5. Сформуйте спеціальну комісію, якщо основний засіб списується за фактом зносу. Податкова база при цьому коригується тільки тоді, коли деталі або частину списаного об’єкта визнаються робітниками і оформляються для подальшого використання у виробництві. Дохід підприємства необхідно збільшити в цьому випадку на суму ринкової вартості даних деталей. Якщо ж об’єкт основного засобу списується повністю, то це ніяк не відбивається на податковому тлі компанії.
  6. Спишіть суму збитку від псування або розкрадання об’єкта основних засобів на рахунок «Втрати і нестачі від псування цінностей». Якщо підприємство при цьому отримало відшкодування збитку з будь-яких джерел, та дані суми відносяться на внереалізованних доходи.