Як списати основні засоби

Як списати основні засоби

Кожна організація має на балансі основні засоби. Вони являють собою матеріальні активи, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі. Термін використання основних засобів перевищує 1 рік. Вони переносять свою вартість на вироблену продукцію поступово у вигляді амортизації. Списання основних засобів може відбуватися як у випадку їх повного фізичного або морального зносу, так і у випадку неповної амортизації, а також при виникненні стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.

Інструкція

 1. Основним документом, що підтверджує списання основних засобів, є акт на списання основних засобів (форма № ОС-4). Він складається у двох примірниках. Перший примірник передається в бухгалтерію, там на його основі буде відбуватися подальший облік, другий — особі, з яким укладено договір про матеріальну відповідальність. На підставі акта на списання в бухгалтерії робиться відмітка в інвентарній картці про списання ліквідованого об’єкта.
 2. При списанні не повністю амортизованих основних засобів акт на списання буде основним підтверджуючим документом, оскільки неамортизована (залишкова) вартість майна буде відображатися як оподатковуваний прибуток організації. Доходи і витрати від списання основних засобів відносяться на рахунки позареалізаційних доходів і витрат у тому періоді, в якому вони були отримані.
 3. У бухгалтерському обліку при списанні основних засобів, на які нараховувалася амортизація, робляться такі проводки:

  * Дебет 01 субрахунок «Вибуття основних засобів» — Кредит 01 «Основні засоби» — враховується первісна вартість об’єкта, що списується;

  * Дебет 02 — Кредит 01 субрахунок «Вибуття основних засобів» — списується сума нарахованої амортизації;

  * Дебет 91 субрахунок 2 «Інші витрати» — Кредит 01 субрахунок «Вибуття основних засобів» — списується залишкова вартість матеріального об’єкта;

  * Дебет 91 субрахунок 2 «Інші витрати» — Кредит 70 (68,69) — відображаються витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта основних засобів.
 4. Якщо після списання майна залишаються запасні частини, деталі, які можуть бути використані в подальшому, або запчастини, які не придатні для використання в майбутньому, але можуть бути реалізовані як лом, то робиться проводка: Дебет 10-Кредит 91 субрахунок 1 «Інші доходи» . Дані матеріальні цінності відображаються в бухгалтерському обліку за ринковою вартістю.
 5. Доходи і витрати від списання основних засобів відносяться на рахунки позареалізаційних доходів і витрат у тому періоді, в якому вони були отримані. До позареалізаційних витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток, у даному випадку відносяться витрати, плетені з демонтажем обладнання, розбиранням, вивезенням майна, а також суми амортизації, що не були нараховані. Зазначені витрати мають бути підтверджені за допомогою обгрунтованої документації.
 6. Як позареалізаційних доходів при списанні основних засобів виступають вартість матеріалів, запасних частин, отриманих в процесі розбирання майна. Вони не включаються в оподатковуваний прибуток.