Як списати підписку на журнали


 

Практично всі підприємства в ході своєї діяльності користуються спеціалізованою літературою. У зв’язку з цим перед бухгалтером з’являється необхідність у списанні вартості передплати на журнали. Порядок обліку даних витрат залежить від терміну передбачуваного використання періодичного видання та облікової політики підприємства.Інструкція

  1. Визначте строк корисного використання періодичного видання. Якщо інформація в ньому швидко застаріває і постійно оновлюється, а період користування журналом становить менше 12 місяців, то враховувати витрати на передплату слід на рахунку 10 «Матеріали» в складі матеріально-виробничих запасів.
  2. Якщо термін використання більше 12 місяців, то в цьому випадку необхідно оцінити вартість за одиницю журналу. Якщо вона складає більше 20 000 рублів, то облік ведеться на рахунку 01 «Основні засоби» з нарахуванням амортизації. Якщо менше 20 000 рублів, то використовується субрахунок 10.9 «Інвентар та господарські речі».
  3. Спишіть підписку на журнали на рахунки обліку витрат, якщо термін використання періодичного видання у виробничій діяльності становить менше 12 місяців або в обліковій політиці передбачено врахування даних активів. В іншому випадку літературу варто списувати за допомогою розрахунку амортизаційних нарахувань. Журнали, як правило, відносяться до першої категорії.
  4. Підпишіть договір на підписку і виконайте попередню оплату. Згідно п.3 ПБУ 10/99 дані витрати не визнаються в обліку і відображаються в якості виданих авансів. Відобразіть перерахування на кредиті рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» і дебеті рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками».
  5. Виконуйте операцію з обліку та списання при отриманні кожного номера журналу. Оприбутковують отримання періодичного видання на кредиті рахунку 60 і дебет рахунку 10. Відобразіть пред’явлений ПДВ на дебеті рахунку 19 і прийміть його до відрахування переносом суми на дебет рахунку 68 «Розрахунки по ПДВ».
  6. Спишіть вартість журналу на загальногосподарські витрати з кредиту рахунку 10 на дебет рахунку 26. Також можна використовувати рахунок 20 «Основне виробництво» або рахунок 44 «Витрати на продаж» в залежності від призначення інформації в періодичному виданні.