Як списати підзвіт

Як списати підзвіт

На будь-якому підприємстві виникає необхідність проводити розрахунки з підзвітними особами. Видача коштів підзвіт здійснюється на господарсько-виробничі витрати, на адміністративні витрати філій, на оплату службових відряджень, на виплату заробітної плати. Такий вид операцій є різновидом касових операцій підприємства. Тому для правильного дотримання регламенту видачі та списання сум підзвіту необхідно керуватися нормативними положеннями по веденню касових операцій.

Вам знадобиться

- Наказ керівника організації;
- Авансовий звіт;
- Книга обліку прибутково-видаткових ордерів;
- Витратний касовий ордер;
- Прибутковий касовий ордер;
- Квитанція про внесення невикористаних коштів.

Інструкція

  1. Видайте готівкові грошові кошти підзвітній особі, згідно видатковим касовим ордером. Такий ордер повинен бути правильно оформлений, завірений штампом з реквізитами видаткового ордера та підписами головного бухгалтера, касира і підзвітної особи. Видача грошових коштів підзвітній особі проводиться за поданням паспорта. Потім витратних касовий ордер необхідно зареєструвати у книзі обліку прибутково-видаткових ордерів. На дану операцію бухгалтеру підприємства необхідно зробити бухгалтерську проводку: Дебет 71 «Розрахунки з підзвітними особами» — Кредит 50 «Каса» на суму коштів, виданих підзвітній особі.
  2. Проведіть списання підзвітних сум на підставі поданого авансового звіту. Авансовий звіт необхідно скласти в одному екземплярі і запевнити підписами керівника підприємства, підзвітної особи і працівника бухгалтерії. До авансового звіту потрібно додати оригінали документів, що підтверджують ці витрати, наприклад, квитанції, чеки, посвідчення про відрядження, квитки на проїзд. Потім бухгалтеру підприємства необхідно перевірити цільове використання витрачених коштів і підбити їх загальну суму.
  3. Здійсніть прийом до каси невикористаних готівкових грошових коштів підзвітною особою. Такі кошти залишаються в результаті перевищення сум, виданих авансом, над фактичними витратами підзвітної особи. Прийом таких грошових коштів до каси підприємства здійснюється за прибутковим касовим ордером, який необхідно підписати головним бухгалтером і касиром, а також запевнити касовим штампом. Прибутковий касовий ордер складається в одному примірнику, а потім реєструється в книзі обліку прибутково-видаткових ордерів підприємства. Такий касовий ордер залишається у бухгалтера підприємства, а підзвітній особі на руки видається квитанція про внесення невикористаних коштів. На дану операцію бухгалтеру підприємства необхідно зробити бухгалтерську проводку: Дебет 50 «Каса» — Кредит 50 «Розрахунки з підзвітними особами» на суму невикористаних коштів підзвітною особою.