Як списати підзвітні суми

Як списати підзвітні суми

Кожне підприємство стикається з необхідністю використання підзвітних сум. Дані кошти можуть бути спрямовані на господарсько-виробничі та адміністративні потреби компанії, на оплату праці або службових відряджень, для придбання товарно-матеріальних цінностей та інше. Списання підзвіту складний процес, що вимагає проходження нормативних положень з ведення бухгалтерського обліку і касових операцій.

Інструкція

  1. Сформуйте видатковий касовий ордер, за яким видаються підзвітні кошти. У бухгалтерському обліку ця операція фіксується відкриттям дебету за рахунком 71 «Розрахунки з підзвітними особами» і кредиту по рахунку 50 «Каса».
  2. Прийміть звіт від підзвітної особи, в якому зазначаються цілі та суми витрачених коштів. До звітів прикладаються всі виправдувальні документи, що підтверджують факт розтрати підзвітних сум.
  3. Відобразіть списання підзвітних сум залежно від їх призначення. Якщо кошти були витрачені на придбання товарів, то необхідно скласти запис за дебетом рахунка 41 «Товари» та кредитом рахунка 71 «Розрахунки з підзвітними особами». Якщо ж була проведена покупка матеріальних цінностей, то дебетується рахунок 10 «Матеріали». Таким чином, з кредитом рахунка 71 можуть перебувати в кореспонденції рахунки, які характеризують характер зроблених витрат підзвітної особи.
  4. Проведіть повернення невитрачених підзвітних сум в касу відкриттям дебету за рахунком 50 і кредиту по рахунку 71. Якщо ж підзвітна особа не справило повернення залишків за підзвітними коштами у встановлені терміни, то відкрийте кредит за рахунком 71 і дебет за рахунком 94 «Втрати і нестачі від псування цінностей». Також можна списати кошти за дебетом по рахунку 73.2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку», коли брак утримується частинами в декількох звітних періодах.
  5. У майбутньому ці суми утримуйте з оплати праці співробітника відкриттям дебету за рахунком 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці» з кореспонденцією за рахунком 94. Якщо ж списати кошти з заробітної плати немає можливості, то відкривається дебет за рахунком 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями». Якщо відшкодувати нестачу неможливо, то підзвітні суми списуються за дебетом рахунка 91.2 «Інші витрати».