Як списати програмне забезпечення


 

Підприємства в ході своєї діяльності користуються різними програмами. У зв’язку з цим виникає необхідність ведення обліку подібних витрат. При цьому порядок списання комп’ютерних програм залежить від того, які права на них були отримані організацією: виняткові або невиключні.Інструкція

  1. Відобразіть програмне забезпечення у складі нематеріальних об’єктів підприємства, якщо на нього виникають виняткові права на використання відповідно до вимог ПБО 14/2007. При цьому порядок відображення та списання залежить від вартості придбаної програми.
  2. Спишіть витрати на придбання програми вартістю до 20 000 рублів одноразово, відкривши дебет за рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи» і кредит за рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками» на відповідну суму. Якщо купується кілька ПЗ з вартістю кожного до 20 тис. рублів, то рекомендується їх проводити в бухгалтерії окремо, щоб виробляти одноразова списання. В іншому випадку можуть виникнути складнощі в розрахунку амортизаційних відрахувань.
  3. Врахуйте витрати на придбання програмного забезпечення на дебеті рахунку 08.5 «Придбання нематеріальних активів» у кореспонденції з рахунком 60. Після цього введіть ПО до складу нематеріальних активів, відбивши на дебеті рахунку 04 «Нематеріальні активи» і кредиті рахунку 08.5. Списання витрат проводиться за допомогою щомісячного розрахунку амортизаційних відрахувань, які відносяться на рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів».
  4. Купуйте програмне забезпечення з невинятковими правами. Оприбутковують програму на дебеті рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» і кредиті рахунка 60. Списання ПО здійснюється рівними частками з кредиту рахунку 97 на дебет рахунку 44 «Витрати на продаж» або 26 «Загальногосподарські витрати», яка відображає призначення та характер комп’ютерної програми. Суми списання розраховуються як відношення загальної вартості програми до числа місяців строку її використання.
  5. Списуйте кожен місяць витрати на використання програми, за якою встановлені фіксовані щомісячні платежі, у складі поточних витрат, пов’язаних з реалізацією або виробництвом.