Як списати прострочену дебіторську заборгованість

Як списати прострочену дебіторську заборгованість

Дебіторська заборгованість — це заборгованість, сформована за рахунок покупців, підзвітних осіб, замовників та інших кредиторів. Як правило, дані суми належать до списання, цей порядок затверджено «Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності».

Інструкція

  1. Спочатку слід уточнити, що дебіторська заборгованість списується в тому випадку, коли за нею минув строк позовної давності (три роки), а також у разі нереального стягнення, наприклад, при банкрутстві контрагента.
  2. Щоб списати прострочену дебіторську заборгованість, видайте наказ про проведення інвентаризації заборгованості. Також вкажіть у цьому розпорядчому документі складу інвентаризаційної комісії, яка повинна складатися з головного бухгалтера, відповідальної особи за ведення розрахунків з покупцями і інших співробітників. Пропишіть і терміни проведення даної процедури.
  3. Після цього необхідно взяти розписку з співробітника, відповідального за облік взаєморозрахунків з контрагентами, про те, що всі дані достовірні і включають в себе повну інформацію.
  4. Всі результати інвентаризації оформите у вигляді акта (форма № інв-11), який повинен бути підписаний всіма членами комісії. Також ви можете скласти довідку-додаток до даного документа, яка містить розширену інформацію. Потім складіть письмове обгрунтування, оформіть його у вигляді бухгалтерської довідки.
  5. Після цього на підставі всіх перерахованих вище документів видайте наказ про списання простроченої дебіторської заборгованості. А потім відобразіть все це в бухгалтерському обліку за допомогою кореспонденції рахунків:

    Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші витрати» К62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» або «Розрахунки з підзвітними особами» або 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
  6. Списані суми необхідно враховувати в складі позареалізаційних витрат. Після цього списана дебіторська заборгованість повинна відображатися на позабалансовому рахунку 007 «Списана у збиток заборгованість дебіторів» протягом 5 років з дати списання.