Як списати прострочену кредиторську заборгованість

Як списати прострочену кредиторську заборгованість

Часом у процесі господарської діяльності бувають такі випадки, коли в організації «залежується» кредиторська заборгованість. Вона формується з різних причин: не оплатили отриманий товар, не закрили аванс. Природно, що числиться ці суми вічно не можуть, їх необхідно списувати. Але як це зробити?

Інструкція

 1. Згідно з Цивільним кодексом, списувати можна лише ту заборгованість, у якої закінчився термін позовної давності, тобто по закінченню трьох років. Але врахуйте, що цей термін може бути збільшений в тому випадку, коли контрагент або проводив звірку взаєморозрахунків або оплачував на вашу адресу штрафні санкції за договором або ж у письмовому вигляді просив відстрочити дату платежу.
 2. Перш за все, проведіть інвентаризацію. Для цього видайте наказ про її здійсненні, в якому вкажіть склад інвентаризаційної комісії, терміни її проведення. Перед початком необхідно взяти розписку у відповідальної особи за достовірність усіх відомостей в обліку.
 3. Потім проведіть звірку всіх даних з паперових носіїв і електронних, тобто тих, що занесені в облік. Після цього складіть акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма № інв-17). Також, якщо це необхідно, оформіть довідку-додаток (форма № інв-17п). Підписувати акт повинні всі члени комісії, а також голова. Довідку ж достатньо підписати лише бухгалтеру організації.
 4. Далі вам необхідно скласти письмове обгрунтування виниклої кредиторської заборгованості. Вкажіть причини її виникнення, підстава заборгованості (акти, рахунок-фактури та інші документи), дату виникнення, а також суму.
 5. Після цього на підставі перерахованих вище форм складіть наказ про списання заборгованості. Врахуйте, що дата цього документа повинна збігатися з датою акта про результати проведеної інвентаризації. Наказ складіть у довільній формі, але обов’язково вкажіть підставу для його складання (акт, письмове обгрунтування), реквізити контрагента.
 6. Потім на підставі наказу в бухгалтерському обліку зробіть запис:

  Д60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» К91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші доходи» — відображено списання кредиторської заборгованості;

  Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Інші витрати» К19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» — віднесено на витрати вхідний ПДВ;

  Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Сальдо інших доходів і витрат» К99 «Прибутки та збитки» — отримано прибуток від списання кредиторської заборгованості.

Корисні поради

Відповідно до Податкового кодексу, суми списаної кредиторської заборгованості відносяться до позареалізаційних доходів, і враховуються в тому періоді, в якому ви їх списали. У декларації з податку на прибуток такі доходи відображаються в додатку 6 до листа 02 по рядку 090.